UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr
 • Kurs 2.5. – Arhitektonska grafika: vraćanje ispitnih radova

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 27/06/2014
  Vraćanje ispitnih radova obaviće se u: ponedeljak, 30.juna 2014. godine u sali 301 od 16 -1 7 časova. (Ako neko nije u mogućnosti da dođe u tom terminu neka zaduži nekog od kolega za svoje radove jer se nepreuzeti neće vraćati u kabinet.) U tom terminu su moguće i eventualne reklamacije na ukupni ostvareni broj poena na kursu. Spiskovi sa ocenama će izaći do naznačenog datuma.
 • Izbor: Vladan Stevović, mast.inž.arh.

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 27/06/2014
  Univerzitet u Beogradu - Arhitektonski fakultet, ul. Bulevar kralja Aleksandra 73/II, obaveštava sve zainteresovane da se Izveštaj Komisije za izbor saradnika za užu naučnu, odnosno umetničku oblast: Arhitektonsko projektovanje i savremena arhitektura stavlja na uvid javnosti. Komisija predlaže da se Vladan Stevović, mast.inž.arh., izaberu u zvanje asistenta na Departmanu za arhitekturu, za navedenu oblast. Izveštaj Komisije se nalazi u prostorijama biblioteke Fakulteta (II sprat, soba 210) i dostupan je javnosti petnaest dana od dana objavljivanja ovog oglasa.
 • Izbor: dr Ratka Čolić, dipl.inž.arh.

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 27/06/2014
  Univerzitet u Beogradu - Arhitektonski fakultet, Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 73/II, obaveštava sve zainteresovane da se Izveštaj Komisije za izbor nastavnika za užu naučnu, odnosno umetničku oblast: Urbanizam i prostorni planiranje stavlja na uvid javnosti. Komisija predlaže da se dr Ratka Čolić, dipl.inž.arh., izabere u zvanje docenta na Departmanu za urbanizam za navedenu oblast. Izveštaj Komisije se nalazi u prostorijama biblioteke Fakulteta (II sprat, soba 210) i dostupan je javnosti petnaest dana od dana objavljivanja ovog oglasa.
 • Izbor: Jelena Marić, mast.inž.arh, Marija Cvetković, mast.inž.arh. i Filip Petrović, mast.inž.arh.

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 27/06/2014
  Univerzitet u Beogradu - Arhitektonski fakultet, ul. Bulevar kralja Aleksandra 73/II, obaveštava sve zainteresovane da se Izveštaj Komisije za izbor tri saradnika za užu naučnu, odnosno umetničku oblast: Urbanizam i prostorno planiranje stavlja na uvid javnosti. Komisija predlaže da se Jelena Marić, mast.inž.arh, Marija Cvetković, mast.inž.arh. i Filip Petrović, mast.inž.arh., izaberu u zvanje asistenta na Departmanu za urbanizam, za navedenu oblast. Izveštaj Komisije se nalazi u prostorijama biblioteke Fakulteta (II sprat, soba 210) i dostupan je javnosti petnaest dana od dana objavljivanja ovog oglasa.
 • Kurs 4.1. – Arhitektonske konstrukcije 1: uvid u 4. kolokvijum

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 27/06/2014
  Obaveštavaju se studenti I godine Osnovnih akademskih studija Arhitektura da su rezultati 4. kolokvijuma iz predmeta Kurs 4.1. - Arhitektonske konstrukcije 1 postavljeni na Arh. Portal. Uvid u rezultate 4. kolokvijuma obaviće se u: petak, 27. juna 2014. u 17 časova, u kabinetu 215.