UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr
Instalacije-i-arhitektura-2014_znak_o

Zbornik radova sa simpozijuma: Instalacije i arhitektura 2014 (objavljeno u martu 2015.)

Zbornik radova: Instalacije i arhitektura 2014.pdf

Simpozijum

4. decembar 2014.

Organizator:
Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet
e-mail: simpozijumia@arh.bg.ac.rs

Program simpozijuma

Ovde možete preuzeti program simpozijuma: Instalacije i arhitektura 2014

Program simpozijuma: Instalacije i arhitektura 2014.pdf

Tematske oblasti

Simpozijum je posvećen prilagođavanju pristupa i koncepta arhitektonskog i urbanističkog projektovanja sa inkorporiranim instalacionim mrežama i uređajima u objektima, kao i sagledavanje uticaja na konstruktivni sklop, materijalizaciju, energetsku efikasnost i adaptaciju na aktuelne klimatske promene i nepogode.

TEMATSKE OBLASTI:

 • Vodovod
 • Kanalizacija
 • Mašinske instalacije
 • Elektroinstalacije
 • Alternativni izvori energije
 • Evakuacija smeća
 • Vertikalni i kosi transport u objektima
 • Gasne instalacije
 • Arhitektonsko projektovanje i menadžment
 • Urbani dizajn i menadžment
 • Energetska efikasnost i ušteda energije
 • Održavanje objekata i upravljanje
 • Upravljanje projektima
 • Klimatske promene
 • Nastava iz navedenih oblasti

Važni datumi

30. septembar 2014.
30. oktobar 2014.  NOVO
krajnji rok za prijavu i slanje apstrakta

15. oktobar 2014.
15. novembar 2014.  NOVO
krajnji rok za dostavljanje rada za publikovanje

06. novembar 2014.
04. decembar 2014. NOVO
prijavljivanje učesnika, svečano otvaranje i rad Simpozijuma

Programski i organizacioni odbor

 • NAUČNO-PROGRAMSKI ODBOR SIMPOZIJUMA:

prof. dr Vladan Đokić, dipl.inž.arh.
Dekan Univerziteta u Beogradu – Arhitektonskog fakulteta, Srbija

prof. dr Milenko Stanković, dipl.inž.arh.
Dekan Arhitektonsko-građevinskog fakulteta, Banja Luka, Republika Srpska, BiH

prof. Mihailo Timotijević, dipl.inž.arh.
Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet, Srbija

prof. dr Lidija Đokić, dipl.inž.arh
Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet, Srbija

prof. dr Aleksandra Krstić Furundžić, dipl.inž.arh
Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet, Srbija

prof. dr Vladimir Mako, dipl.inž.arh.
Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet, Srbija

prof. mr Petar Arsić, dipl.inž.arh.
Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet, Srbija

prof. dr Zoltan Bachman, DLA
Pollack Mihály Fakulet Inženjerstva, Univerzitet u Pečuju, Mađarska

prof. dr Balint Bachman, DLA
Dekan, Pollack Mihály Fakulet Inženjerstva, Univerzitet u Pečuju, Mađarska

prof. dr Florian Nepravishta
Faculty of Architecture and Urbanism, Polytechnic University of Tirana, Albania

prof. dr Goran Radović, dipl.inž.arh.
Arhitektonski fakultet, Univerzitet u Podgorici, Crna Gora

prof. dr Aleksandar Radevski, dipl.inž.arh.
Arhitektonski fakultet, Univerzitet Sv. Kiril i Medodij, Skoplje, Makedonija

prof. dr Gordana Ćosić, dipl.inž.arh.
Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet, Srbija

prof. dr Dušanka Đorđević, dipl.inž.arh.
Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet, Srbija

prof. dr Jovan Despotović, dipl.inž.građ.
Građevinski fakultet Univerzitet u Beogradu, Srbija

dr Marina Nenković-Riznić, dipl.pr.planer
Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, Beograd, Srbija

prof. dr Branislav Živković, dipl.inž.maš.
Mašinski fakultet Univerzitet u Beogradu, Srbija

Ivan Ušljebrka, dipl.inž.arh, RIBA, ARB
IU Building Design Ltd., London, Engleska

 • ORGANIZACIONI ODBOR:

dr Milan Radojević, dipl.inž.arh.
dr Lidija Đokić, dipl.inž.arh.
mr Milica Pejanović, dipl.inž.arh.
dr Tatjana Jurenić, dipl.inž.arh.
dr Miloš Gašić, dipl.inž.arh.
Vladimir Parežanin, mast.inž.arh.
Svetlana Tolić, spec. menadžer

Prijavljivanje apstrakta

 • Apstrakt treba da sadrži naslov tematskog segmenta simpozijuma za koji se prijavljuje, precizne podatke o autorima (ime i prezime, titula, zvanje, institucija u kojoj je zaposlen, broj telefona, e-mail adrese i druge kontakte).
 • Apstrakt treba da bude na srpskom i engleskom jeziku.
 • Apstrakt treba da sadrži naslov teme, tekst koji objašnjava ideju, cilj i sadržaj rada, dužine do 100 reči i 5 ključnih reči.

Prijava apstrakta:
Apstrakt poslati na adresu: simpozijumia@arh.bg.ac.rs

Publikovanje radova

Prihvaćeni radovi biće objavljeni u celini u Zborniku radova u elektronskoj formi na CD-u.

Priprema rada za publikovanje: Uputstvo_SRP_IA_2014.doc

Kontakt

Adresa:

Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet
Bulevar kralja Aleksandra 73/II
11000 Beograd
http://www.arh.bg.ac.rs
e-mail: simpozijumia@arh.bg.ac.rs

I&A tim:

doc. dr Milan Radojević, dipl.inž.arh.
mr Milica Pejanović, dipl.inž.arh.

Kotizacija i registracija

 • Kotizacija za učesnike skupa čiji je rad prihvaćen za objavljivanje u Zborniku (CD-u) iznosi 40€ (sa uračunatim PDV-om).
 • Kotizacija za studente doktorskih studija čiji je rad prihvaćen za objavljivanje u Zborniku (CD-u) iznosi 20€ uz potvrdu o studiranju (sa uračunatim PDV-om).
 • Za ostale učesnike skupa kotizacija iznosi 5€ (sa uračunatim PDV-om) i slanjem prijave (ime i prezime, titula, zanimanje, naziv firme) na zvanični e-mail simpozijuma.

KOMERCIJALNE PREZENTACIJE:

 • Prezentacija na skupu do 10 minuta iznosi 80€ (sa uračunatim PDV-om).
 • Izložba ili prikaz proizvodnog programa u prostoru Arhitektonskog fakulteta iznosi 50€ (sa uračunatim PDV-om).
 • Objavljivanje oglasa u Zborniku (CD-u) radova iznosi 50€ (sa uračunatim PDV-om).


Učesnici iz Srbije kotizaciju plaćaju u dinarskoj protivvrednosti prema kursu NBS na dan uplate. Uplatom kotizacije stiče se pravo na jedan primerak Zbornika radova na CD-u i osveženje tokom trajanja skupa.

Uputstvo za uplatu kotizacije možete preuzeti ovde: Placanje_kotizacije.pdf

Prijavu učešća poslati na adresu: simpozijumia@arh.bg.ac.rs

Smeštaj

Za bliže informacije o smeštaju u Beogradu možete kontaktirati Turističku organizaciju Beograda:
http://www.tob.rs ili http://www.booking.com.

Autobuska stanica / Belgrade bus station
Železnička 4
www.bas.rs

Železnička stanica / Belgrade train station
Savski trg 2
www.zeleznicesrbije.com

Aerodrom „Nikola Tesla“ Beograd / Belgrade “Nikola Tesla” Airport
www.beg.aero