UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Odbrana doktorske disartacije

Obaveštenje

Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Darija Gajić, dipl.inž.arh. braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: „Energetska optimizacija omotača reprezentativnih uzoraka postojećih stambenih zgrada grada Banjaluke‟, u sredu28.05.2014. godine, u 13 sati, u Svečanoj sali Arhitektonskog fakulteta (sala 200), Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 73, drugi sprat.