UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Guest Lecture Program 2013/14

24th April 2014

City and Society
Emil Jurcan

Architect, Memer of Pulska grupa, Pula, Croatia
Co-founder of Praksa collective

Arhitekta, član Pulske grupe, Pula, Hrvatska
Ko-osnivač Zadruge Praksa

AUR Guest Lecture Program 2013/14

zbor-gradjana-u-zadruzi-praksa
Zbor građana u zadruzi Praksa ❘ Zadruga Praksa, Pula, Hrvatska

ZAUZMI - OBRANI - PROIZVODI

Arhitektura utočišta u gradu kasnog kapitalizma
Emil Jurcan

Apstrakt:
Pulska grupa je 2008. godine objavila ”Crveni Plan Pule”, kartu otpora i samoorganizacije građana u prisvajanju zajedničkog prostora grada. Od tada je prošlo šest godina obilježenih gospodarskom krizom, rastom nezaposlenosti, sve češćim ovrhama, deložacijama i blokadama računa građana. Suprotno očekivanjima, porast nezadovoljstva nije doprinijeo rastu broja samoorganiziranih građanskih akcija.

Upravo obrnuto, kroz gospodarsku krizu je struktura lokalne gradske vlasti zamijenila nedostajeću ekonomsku bazu svog političkog programa sa sve izraženijom ideološkom osovinom. Tako osnažena politička struktura moći krenula je u ofenzivu pacificirajući autonomne građanske pokrete i samoorganizirane građane.

Kako se arhitektura manifestira u ovim promijenjenim okolnostima? Ona više ne detektira postojeći otpor u prostoru jer takvog otpora više nema. Istovremeno ne služi više akumulaciji kapitala jer niti tržišta nekretnina više praktički ne postoji.

Jedna od funkcija arhitekture koja je još vitalna je ona obrambena – stvaranje zaštićenih prostora gdje se alternativa kapitalizmu može skloniti, predahnuti, početi slobodno zamišljati drugačiji život u gradu. I organizirati protunapad.

Biografija:
Emil Jurcan (*1981) je arhitekt koji živi i radi u Puli. Diplomirao je arhitekturu u Ljubljani 2007. godine. Aktivan je u različitim urbanim pokretima za prisvajanje zajedničkih gradskih prostora poput grupe “Temp” u Ljubljani (2005-07), “Pulske grupe” (2006-12) i Inicijativi za Muzil “Volim Pulu” (2009-).

Suosnivač je zadruge Praksa koja je prva arhitektonska zadruga u Hrvatskoj (http://praksa.hr/) – inženjerska zadruga za projektiranje, urbanizam i oblikovanje Praksa je društveno-ekonomsko udruženje ravnopravnih fizičkih i pravnih osoba koje neposredno su-odlučuju o svim aktivnostima i zajedničkom poslovanju. Solidarnost i uzajamna pomoć, integracija kulturnog i političkog angažmana u proizvodnu sferu, edukacija i razmjena znanja među članovima neke su od karakteristika ove zadruge.

Praksu su osnovali članovi Pulske Grupe u svibnju 2011. godine kao prvu inženjersku zadrugu na području Hrvatske, a trenutno u njoj djeluju arhitekti, fotografi, dizajneri i novinari s nekoliko godina radnog iskustva.

Vreme i mesto

Četvrtak, 24. april 2014.

19.00 časova
Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet
Amfiteatar

AUR-Lecture--City-and-Society---Emil-Jurcan_mapa
Mapa otuđenog (g)rada ❘ Zauzmi Obrani Proizvodi – Zadruga Praksa, Pula, Hrvatska