UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Odbrana doktorske disartacije

Obaveštenje

Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet obaveštava sve zainteresovane da će mr Aleksandra Nenadović, dipl.inž.arh. braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: „Integrisano projektovanje konstruktivnih sistema zasnovanih na primeni ferocementa‟, u subotu, 22.03.2014. godine, u 15 sati, u Svečanoj sali Arhitektonskog fakulteta (sala 200), Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 73, drugi sprat.