УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Комплексне Морфологије – Игор Пантић

Радионица

Пројектантска радионица

Комплексне Морфологије – Алгоритамски дизајн

Март 24-27, 2014
тутор: Игор Пантић (AADRL, Zaha Hadid Architects)

Задатак

Комплексне Морфологије је четвородневна радионица, ван наставног програма Универзитета у Београду – Архитекотнског факултета, на тему алгоритмичког дизајна и употребе мулти-агент дизајн методологија.

Фокус радионице ће бити на примени не-линеарног дизајна, базираног на концепту Object Oriented Design-а (ООД), у циљу стварања комплексне архитектонске материје.

Примењујући методе agent-based design-а и swarm интелигенције у раличитим размерама, од макро волумена до површинских детаља, радионица Комплексне Морфологије ће се фокусирати на резултујућа својства добијених хетерогених површина и волуметријских орнамената.

Задатак је испитати потенцијал коришћења алгоритамских техника и тема као што су “emergence”, “distributed design intelligence” и “swarm behavior”.

Циљеви и метод рада

Радионица је дигиталног формата и као примарни софтвер за симулацију agent-based протокола, користиће се Processing, уз употребу Softimage-ICE-а и ZBrush-а у процесу постпродукције.

Циљ је упознати студенте са методологијом и техникама алгоритамског дизајна и процедуралног моделовања, кроз употребу и адаптацију унапред припремљених скрипти и оспособити их за даљи самостални рад.

Рад у току радионице је групни и сваки тим (3-4 студента) ће успоставити сопствени протокол – agent behavior који ће развијати у току радионице.

Услови и пријављивање

Радионица је отворена за све студенте Мастер академских студија Архитектонског Факултета. Од студената се очекују присуство и рад у току целог дана. Претходно знање из програмирања није неопходно.

Апликације слати на адресу: complex.morphologies@gmail.com.

У апликацију укључити кратко мотивационо писмо и репрезентативне слике досадашњег рада (до 3 стране укупно).

Број места у радионици је ограничен на 16. (У случају већег броја пријава, одабир ће се вршити на основу квалитета апликација.)