UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Modul M5 – Projekat 1 – usmerenje (A, U, AT)

Obaveštenje

Predmeti:

Kurs M5A.2. – Seminar
Kurs M5U.2. – Seminar 1 – Urbani dizajn
Kurs M5U.3. – Seminar 2 – Prostorna kompozicija
Kurs M5U.4. – Seminar 3 – Istraživanje lokacije
Kurs M5U.5. – Seminar 4 – Modelovanje urbanih sistema
Kurs M5AT.2. – Seminar

Studenti prve godine Master akademskih studija biraju Seminare u okviru Modula M5 Projekat 1, usmerenje (A, U, AT).
Seminari se ne biraju elektronski, već se studenti prijavljuju kod nastavnika na prvim vežbama, nakon čega nastavnici zaključuju spiskove i dostavljaju ih studentskoj službi najkasnije do 3. marta 2014. godine.

Studenti sa usmerenja Arhitektura biraju dva seminara od ponuđenih, od kojih jedan mora biti M5.2. – SEMINAR Artikulacija arhitektonskog dela, nastavnik MILAN VUJOVIĆ, vanredni profesor.

Studenti sa usmerenja Arhitektonske tehnologije biraju dva seminara od ponuđenih, od kojih jedan mora biti M5.2. – SEMINAR Artikulacija arhitektonskog dela, nastavnik MILAN VUJOVIĆ, Vanredni profesor.

Studenti sa usmerenja Urbanizam pohađaju seminare sa svog departmana i imaju mogućnost da slušaju predavanja na seminaru M5.2. – SEMINAR Artikulacija arhitektonskog dela, nastavnik MILAN VUJOVIĆ, Vanredni profesor.

Nastava na svim predmetima se održava prema rasporedu za letnji semestar 2013/14.

0