UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Kurs 16.2. – Ekonomika projektovanja i građenja i Kurs 16.3. – Regulativa: Termini nastave

Modul 16 – Arhitektura, urbanizam i društvo

Obaveštenje

Predmeti:

Kurs 16.2. – Ekonomika projektovanja i građenja
Kurs 16.3. – Regulativa

Nastava na predmetima Ekonomika projektovanja i građenja i Regulativa odvija se tokom letnjeg semestra 2013/14. kao blok nastava u dvočasima, četvrtkom od 14.15 u amfiteatru.

  • 20. februara počinje nastava iz predmeta Ekonomika projektovanja i građenja (doc. dr Miloš Gašić)
  • 20. marta počinje nastava iz predmeta Regulativa – urbanistički deo (doc. mr Biserka Mitrović)
  • 17. aprila počinje nastava iz predmeta Regulativa – građevinski deo (doc. dr Miloš Gašić)

Ostale informacije u vezi sa predmetom, terminima kolokvijuma i načinom ocenjivanja mogu se videti na kurikulumu predmeta, ili dobiti u redovnim terminima predavanja.

Doc. dr Miloš Gašić