UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Modul M4 – Arhitektonsko-urbanistički projekat

Obaveštenje

Predmet:

Kurs M4.5. – Seminar 4 – Obnova i rekonstrukcija – Grad i dizajn

Dodatni kolokvijum iz predmeta Grad i dizajn održaće se u utorak, 11.02.2014. godine, u amfiteatru, u terminu od 11.00 do 12.00 časova.

Pravo na jedan dodatni kolokvijum imaju samo studenti koji nisu prisustvovali kolokvijumu iz tog dela gradiva.

0