UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Odbrana doktorske disartacije

Obaveštenje

Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Vladimir Stevanović, dipl.inž.arh. braniti doktorsku disertaciju „Uporedna estetička analiza ontoloških i semioloških svojstava minimalizma u arhitekturi u Srbiji i Japanu“, u četvrtak 26.12.2013. godine, u 16:30 sati, u sali 200 Arhitektonskog fakulteta, Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 73, drugi sprat.