UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Odbrana doktorske disartacije

Obaveštenje

Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet obaveštava sve zainteresovane da će mr Bogdan Janjušević, dipl.istoričar braniti doktorsku disertaciju „Nastanak i razvoj stambenih palata i vila u Vojvodini oblikovanih u stilu secesije krajem XIX i početkom XX veka“, u petak 27.12.2013. godine, u 10:30 sati, u sali 200 Arhitektonskog fakulteta, Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 73, drugi sprat.