UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Kurs M8.1. – Arhitektura i nacionalni identitet: Prijavljivanje teme i izrada seminarskog rada

Modul M8 – Izborni modul

Obaveštenje

Predmet:

Kurs M8.1. – Arhitektura i nacionalni identitet

Uputstvo za prijavljivanje teme i izradu seminarskog rada nalazi se na Arh.Portalu.

Termini prijavljivanja teme seminarskog rada:
U vreme konsultacija u kabinetu 231.

Forma prijave teme seminarskog rada:

  • Ime i prezime studenta/studentkinje, broj indeksa
  • Naslov teme
  • Orijentaciona struktura rada sa jasno naznačenim problemom koji će biti u fokusu analize
  • Spisak osnovne literature (5 naslova)
2