UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Marginalizovane teme – arhitektura privatnih, javnih i sakralnih objekata – Stvaralaštvo profesora Spasoja Krunića

Predavanje

Obaveštavamo Vas da će se u organizaciji Inženjerske komore Srbije – regionalnih odbora podsekcije diplomiranih inženjera arhitekture, matične sekcije projektanata i izvođača radova regionalnog centra Beograd, održati predavanje na temu:

Marginalizovane teme – arhitektura privatnih, javnih i sakralnih objekata – Stvaralaštvo profesora Spasoja Krunića

Spasoje_Krunic
Profesor Spasoje Krunić

Mesto i vreme

Inženjerska komora Srbije
Bulevar vojvode Mišića 37/II

Sreda, 27. novembar 2013.godine
početak: 14.00 časova

Program

14:00-14:05 Pozdravna reč, član organizacionog odbora: Dijana Adžemović Anđelković, dipl. inž. arh

14:05-15:30 „Marginalizovane teme – arhitektura privatnih, javnih i sakralnih Objekata – Stvaralaštvo profesora Spasoja Krunića“
Predavač: Profesor Spasoje Krunić, dipl. inž. arh.

15:30-16:00 Diskusija

Prijavljivanje

Prijavljivanje za prisustvovanje predavanju vrši se putem Interneta na sledećoj strani:
http://www.ingkomora.rs/programi/kursevi/?gr=80&sifra=6251&prijava=1&post=0

Spisak polaznika nalazi se na sajtu Komore na sledećoj strani:
http://www.ingkomora.rs/programi/kursevi/?gr=80&sifra=6251&prijava=1&post=0#spisak

Za članove Komore prisustvo je besplatno.

Biografija predavača

Spasoje Krunić (1939, Nikšić), diplomirani inženjer arhitekture, bio je redovni profesor Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu do odlaska u penziju 2005. godine. Studirao je u Beogradu u periodu od 1958 -1968. godine. Nakon diplomiranja, započeo je rad u praksi kao šef projektnog biroa u stambeno – komunalnom preduzeću Novi Bečej (1968 -1970). U periodu od 1970. do 1985. godine bio je vodeći projektant u Zavodu za izgradnju Beograda. Ubrzo potom postaje samostalni umetnik i započinje svoju dugogodišnju praksu na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu. Od 1971. godine član je ULUPUDS-a, a dopisni član Akademije inženjerskih nauka Srbije od 2007. godine. Arhitektonsko stvaralaštvo obuhvata oko pedeset izvedenih dela i četiri patenta (Patent 01 sistema „Krunić 81“; Patent 02 sistema „Krunić82“; Patent 03 sistema “Krunić 84“; Patent 04 sistema „Krunić 87“). Arhitekta Spasoje Krunić je i dobitnik preko pedeset nagrada na domaćim i međunarodnim konkursima iz oblasti arhitekture i urbanizma.

http://www.spasojekrunic.com/