UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Modul M6 – Projekat 2: usmerenje 2 AT

Obaveštenje

Predmet:
Kurs 6.2. – Seminar: (Pr)Ocena ekoloških karakteristika zgrada

Kurs M6.2 (Pr)ocena ekoloških karakteristika zgrada – zadatak_03
Materijal sa kontrolne predaje na studio projektu pripremiti u formatu do 5MB i uz kratko objašnjenje poslati na e-mail procena_ekz@arh.bg.ac.rs do 24.11.2013.

doc. mr Nataša Ćuković Ignjatović