UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr

Studentski konkurs: enterijer biblioteke Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo

Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo | Foto izvor: http://www.imgge.bg.ac.rs/

Studentski konkurs – NAJNOVIJE

Studentski konkurs

Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu raspisuje studentski konkurs za Idejno arhitektonsko rešenje enterijera biblioteke Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo Univerziteta u Beogradu.

1. Predmet studentskog Konkursa

Izrada Idejnog arhitektonskog rešenja enterijera biblioteke Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo Univerziteta u Beogradu. Konkursni rad mora biti urađen na osnovu Projektnog zadatka i ostalih priloga koji su sastavni deo konkursnog materijala.

Konkursni rad mora da ispuni i sve druge uslove predviđene ovim Konkursom:

 • Po vrsti: Konkurs je opšti, javni.
 • Prema zadatku: Konkurs je projektni.
 • Po obliku:Konkurs je jednostepeni.
 • Prema načinu i predaji rada: Konkurs je anonimni.

2. Učesnici Konkursa

Na Konkursu mogu učestvovati svi studenti Osnovnih i Master akademskih studija Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

3. Cilj Konkursa

Cilj Konkursa je izbor najboljeg Idejnog arhitektonskog rešenja enterijera biblioteke Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo Univerziteta u Beogradu.

4. Konkursni materijal i rokovi

Konkurs je otvoren od 01.11.2013.god. do 29.11.2013.god, do 12 časova. Konkurs je objavljven na veb strani Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, http://www.arh.bg.ac.rs/.

Obilazak lokacije biće organizovan u petak 08.11.2013.god. u 11.00 časova u ul.Vojvode Stepe 444a, Beograd.

Konkursni radovi se predaju neposredno u Dekanatu Arhitektonskog fakulteta 29.11.2013.god. u 12.00 časova. Učesnici Konkursa mogu postavljati pitanja za vreme dok je Konkurs otvoren od 01.11.2013.-15.11.2013., putem e-mail adrese milena.kordic@arh.bg.ac.rs (ass.mr Mileni Kordić).

Konkursni radovi pristigli nakon utvrđenog roka za predaju neće se uzimati u razmatranje.

Konkursni Žiri doneće odluku o rezultatima Konkursa do 10.12.2013.god.
Svi učesnici biće obavešteni o rezultatima Konkursa.

Otvaranje Izložbe radova i dodela nagrada održaće se 12.12.2013. u Svečanoj sali Arhitektonskog fakulteta, soba 200 u 18.00 časova.

5. Kriterijumi za ocenjivanje radova su

Kriterijumi za ocenjivanje radova su:

 • arhitektonsko-oblikovno rešenje;
 • ispunjenje projektno-prostornih i funkcionalnih zahteva;
 • racionalnost i ekonomičnost rešenja u celini.

6. Nagrade i otkupi

Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo Univerziteta u Beogradu obezbeđuje nagradu za najbolje rešenje:

I nagrada……………………… 50 000 din.

Svi radovi postaju vlasništvo Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo Univerziteta u Beogradu, koji ih može koristiti u celosti ili u pojedinostima, uz poštovanje autorskih prava učesnika Konkursa. Predajom rada učesnik Konkursa prihvata sve propozicije ovog Konkursa.

7. Oprema konkursnog rada

Svaki konkursni rad (svi panoi) moraju biti u posebnom omotu, sa šifrom u uglu omota i jasnom naznakom “Konkurs”. Konkursni rad mora imati spisak svih priloga, a svi prilozi konkursnog rada moraju biti označeni autorskom šifrom u donjem desnom uglu.

Svi grafički prilozi su na podlozi 100/70 cm. Horizontalno postavljen.

Uz konkursni rad autori su u obavezi dostaviti i dve neprozirne zatvorene koverte sa jasnom naznakom “Konkurs-ne otvaraj” i to:

 • kovertu sa naznakom “Idejno rešenje-tekstualni prilozi”,
 • kovertu sa naznakom “Podaci o autoru”,
 • CD sa prilozima.

8. Podloge za konkursni rad

Kao podlogu za izradu konkursnog rada učesnici Konkursa dobijaju sledeće podloge:

Tekstualni deo:

 • Raspis Konkursa +
 • Projektni zadatak.

Grafički deo:

 • Digitalna podloga za rad.

9. Sadržaj konkursnog rada

Učesnici su obavezni da u okviru Konkursa dostave sledeću dokumentaciju:

Tekstualni deo: Obrazloženje na maks. 5 kucanih strana, sa specifikacijom opreme

Grafički deo:

 • Arhitektonsko idejno rešenje enterijera biblioteke (osnove, preseci, izgledi 1:50 i detalji 1:5, 1:10, 1:20) +
 • Trodimenzionalni prikazi enterijera biblioteke iz potrebnog broja kadrova koji objašnjavaju autorsku ideju +
 • Prilozi po izboru autora.

10. Konkursni Žiri

Komisiju konkursa čine:

Profesor Arhitektonskog fakulteta, Aleksandru Vuja
Docent Arhitektonskog fakulteta, Nebojša Fotirić
Docent Arhitektonskog fakulteta, dr Jasna Čikić Tovarović
Ass.mr Milena Kordić
Dr Jelena Begović, Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo Univerziteta u Beogradu
Dr Ivana Strahinić, Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo Univerziteta u Beogradu

Sekretar komisije, asistent mr Milena Kordić

Sekretar komisije će pre početka rada Žirija konstatovati kompletnost prispelih radova i njihovu usklađenost sa uslovima Konkursa. Radovi koji ne ispunjavaju uslove Konkursa ili su stigli van konkursnog roka neće se uzeti u razmatranje.

Konkursni materijal*

Konkurs-tekst-molekularna-biblioteka.pdf Projektni-zadatak-molekularna-biblioteka.pdf molekularna-biologija.dwg

* NAPOMENE:

Uz tačku 4. Projektnog zadatka, investitor napominje da je potreban prostor za svega 20 knjiga u okviru biblioteke / medijateke.

Uz tačku 6. Projektnog zadatka investitor napominje da je potrebno ukupno 2 radna mesta i 4-6 mesta za sastanke uz server u maloj prostoriji (server sobi).

Dodatne informacije

PITANJA I ODGOVORI

pitanje:
1a. Da li se učestvuje isključivo individualno ili može da se radi grupno?
1b. Da li postoji ograničenje kada je u pitanju broj studenata koji će učestvovati pri izradi rešenja, odnosno da li je neophodno da student radi sam ili je moguće raditi grupno i koji broj bi makismalno mogla da obuhvatala ta grupa?

odgovor:
Uslovima konkursa dozvoljen je rad u grupama i ne postoji ograničenje broja studenata koji čine autorsku grupu.

pitanje:
2. Da li je moguće raditi studentski konkurs …u timu koji osim jednog učesnika sa Arhitektonsko fakulteta ima i jednog studenta Fakulteta primenjenih umetnosti (Univerzitet u Beogradu)?

odgovor:
Uslovima konkursa dozvoljen je rad studentima koji imaju indeks arhitektonskog fakulteta, i to Osnovnih i Master studija arhitekture. Nije dozvoljen rad studentima sa indeksima drugih fakulteta.

pitanje:
3. Da li je potrebna neka posebna prijava za konkurs, ili je potrebno samo doneti radove u predviđenom terminu?

odgovor:
Nije potrebna prijava za konkurs, predajom rada u naznačenom roku ostvaruje se učešće na konkursu.

pitanje:
4. Interesuje nas da li postoji mogućnost zamene postojećih prozora i vrata? Takođe, da li je moguće raditi manje intervencije na zidovima u vidu eventualnih otvora i slično? Da li je na nama da dizajniramo nameštaj ili da predložimo neki od postojećih proizvođaća?

odgovor:
Vrata su predmet konkursa. Prozorski otvori su fiksne pozicije i dimenzije, a u odnosu na fazu investicije, uslovima konkursa nije planirana njihova zamena. Tretiranje zida je element rešenja, i nije propisano projektnim zadatkom. Oprema prostora (dizajnirana ili predložena) takođe je predmet konkursa.

pitanje:
5. Da li je dozvoljeno rusenje ‘instalacionih okna’ oko stubova na osi zida koja je suprotna prozorima?

odgovor:
Nije dozvoljeno rušenje instalacionog okna.

pitanje:
6. Da li može da se umesto zida između male i velika prostorije stavi staklo?

odgovor:
Tretiranje zida je element rešenja i nije propisano projektnim zadatkom.

pitanje:
7. Da li je zid između dve prostorije, koje su predmet projektnog zadatka, konstruktivan? Da li je dozvoljeno taj zid tretirati kao mobilan, odnosno primeniti klizni sistem zatvaranja i omogućiti da se po potrebi dobije kontinualan prostor?

odgovor:
Zid je pregradni. (kao pod 6.) Tretiranje zida je element rešenja i nije propisano projektnim zadatkom.

pitanje:
8. Kako nisam bila u mogućnosti da odem na organizovani obilazak lokacije za konkurs projekta enterijera u Ulici Vojvode Stepe, molila bih da mi, ako je to u Vašoj mogućnosti, pošaljete presek i/ili fotografiju enterijera. Takođe, zanima me da li je moguća individualna poseta lokacije.

odgovor:
Individualna poseta lokaciji nije moguća. Presek ja dat u materijalu raspisa konkursa (ACAD fajl u kom je desni crtež – crtež osnove, a levi crtež – crtež preseka). Fotografije prostora biće priključene uz napomene i odgovore na pitanja na sajtu Arhitektonskog fakulteta.

pitanje:
9. Da li nam je dozvoljeno da menjamo prozore (naravno,zadržavajući broj i veličinu otvora)?

odgovor (kao pod 4.):
Prozorski otvori su fiksne pozicije i dimenzije, a u odnosu na fazu investicije, uslovima konkursa nije planirana njihova zamena.