UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Učešće studenata i nastavnika AF na letnjoj školi: Coastal Landscapes Architectures

costal-landscape-lsa
Međunarodna letnja škola: Coastal Landscapes Architectures

Letnja škola

U okivru međunarodne letnje škole Coastal Landscapes Architectures  koju je organizovao Arhitektonski fakultet u Algheru Univerziteta u Sasariju zajedno sa opštinom Sinaj, u periodu od 3-13. jula 2013. godine u mestu Solanas na Sardiniji učestvovalo je pet studenata master studija Arhitektonskog fakulteta iz Beograda i doc. mr Uroš Radosavljević kao jedan od mentora međunarodnih studentskih timova.

Mentori na letnjoj školi, pored nastavnika sa Arhitektonskog fakulteta iz Beograda i Algherea bili su renomirani profesori i arhitekte koji predaju između ostalih na Bartlet školi arhitekture u Londonu i Harvard školi dizajna u SADu, na Arhitektonskom fakultetu u Edinburgu, na Tehničkom fakultetu u Lisabonu i na Politehnici u Bariju.

Studenti učesnici letnje škole sa Arhitektonskog fakulteta iz Beograda bili su studenti prve godine Andreja Pavićević, Katarina Penonić, i Nađa Beretić sa Master studija Integralni Urbanizam i Ana Zorić i Jelena Radosavljević sa Master studija Arhitektura koji su učestvovali u međunarodnim timovima sa studentima arhitektonskih fakulteta iz Alghera, Edinburga, Lisabona i Barija.

Tema letnje škole bila je razvoj novih oblika arhitekture posebno vezanih za turizam, u dolini Solanas i na priobalju jugo-istočnog dela Sardinije. Razvoj novih oblika arhitekture u priobalnim područjima zahteva alternativne pristupe tradicionalnom scenariju razvoja sezonskog turizma, i u tom kontekstu su mentori, međunarodni studenti i predstavnici javnog sektora opštine Sinaj i grada Kaljarija zajedno sa predstavnicima lokalnog stanovništva razvili viziju strategije i principe urbanog dizajna za suočavanje sa problemima vezanim za ekonomski nestabilne i nepovoljne uslove koji nastaju usled sezonskog turizma. Posebno treba naglasiti uspešno učestvovanje naših studenata, koji su u međunarodnim studentskim timovima bili lideri i uspešno reprezentovali naš fakultet.

U okviru letnje škole doc. mr Uroš Radosavljević održao je predavanje po pozivu na temu: ’’Ruralni i kulturni turizam za socio-ekonomski razvoj u Srbiji’’ na kome je prikazao metodologiju i praktične rezultate i iskustva višegodišnjeg rada nastavnika Arhitektonskog fakulteta iz Beograda na nizu studija, projekata i predmeta realizovanih u okviru nastavnog procesa na teritoriji istočne Srbije u donjem podunavlju. Takođe je i naših pet master studenata uspešno prikazalo svoje projekte sa studija Integralni projekat 1 sa Mastera Integralni Urbanizam i sa izbornog predmeta Urbani menadžment sa Mastera Arhitektura.

doc. mr Uroš Radosavljević