UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Izbor nastavnika i saradnika

4/2/2013

Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet
Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 73/II,

obaveštava sve zainteresovane da se Izveštaj Komisije za izbor nastavnika za užu naučnu, odnosno umetničku oblast: Urbanizam i prostorno planiranje  stavlja na uvid javnosti. Komisija predlaže da se dr Aleksandra Đukić, dipl.inž.arh. izabere u zvanje vanrednog profesora na Departmanu za urbanizam za navedenu oblast. Izveštaj Komisije se nalazi u prostorijama biblioteke Fakulteta (II sprat, soba 210) i dostupan je javnosti petnaest dana od dana objavljivanja ovog oglasa.

(link za Izveštaj: http://www.arh.bg.ac.rs/upload/1213/Izvestaji/referat_za_vanrednog_profesora_Aleksandra_Djukic.pdf)