УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr
 • Предавања и радионице: ON ARCHITECTURE – FACING THE FUTURE

  By Архитектонски факултет on 12/11/2014
  Međunarodna konferencija sa izložbom radova ON ARCHITECTURE - FACING THE FUTURE (O ARHITEKTURI - SUOČAVANjE S BUDUĆNOŠĆU) održaće se u Beogradu, 1-15. decembra 2014. godine u Galeriji nauke i tehnike SANU, ul. Đure Jakšića 2. Tema konferencije je složenost i višeznačnost arhitekture...
 • Избор: Владан Стевовић, маст.инж.арх.

  By Архитектонски факултет_Уредник on 27/06/2014
  Универзитет у Београду - Архитектонски факултет, ул. Булевар краља Александра 73/II, обавештава све заинтересоване да се Извештај Комисије за избор сарадника за ужу научну, односно уметничку област: Архитектонско пројектовање и савремена архитектура ставља на увид јавности. Комисија предлаже да се Владан Стевовић, маст.инж.арх., изаберу у звање асистента на Департману за архитектуру, за наведену област. Извештај Комисије се налази у просторијама библиотеке Факултета (II спрат, соба 210) и доступан је јавности петнаест дана од дана објављивања овог огласа.