UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

GODISNJAK_ilustracija

Godišnjak studentskih radova UB-AF

Godišnjak studentskih radova UB-AF (UB-FA Students’ Yearbook) je rezultat višegodišnje aktivnosti razvijane na Univerzitetu u Beogradu – Arhitektonskom fakultetu i nastao je sa namerom da bude jedan od kanala diseminacije i promocije rezultata nastavnog procesa na studijskim programima osnovnog i master nivoa. Godišnjak je publikacija preglednog karaktera koja na sistematizovan način pruža uvid u teme, pristupe i odgovore na semestralne zadatke. Težnja je da se Godišnjak priređuje na godišnjem nivou arhiviranjem i prezentacijom ispitnih elaborata studenata kako na predmetima tipa studio projekat, tako i ostalim predmetima čija se metodologija zasniva na projektnoj nastavi.

AF Files_ilustracija

AF Files

Publikacija AF Files rezultat je višegodišnje inicijative razvijane u okviru Centra za istraživačku delatnost (CID) Univerziteta u Beogradu, Arhitektonskog fakulteta i nastala je sa namerom da bude primarni vid diseminacije studentskih rezultata na svim nivoima studija i studijskim programima u cilju formiranja baze dobrih praksi Fakulteta, praćenja razvoja studijskih programa i aktuelnih tematskih okvira u nastavnom procesu.

AF Profiles_ilustracija

AF Profiles

Publikacija AF Profiles rezultat je višegodišnje inicijative razvijane u okviru Centra za istraživačku delatnost (CID) Univerziteta u Beogradu, Arhitektonskog fakulteta i nastala je sa namerom da bude primarni vid diseminacije rada istraživačkih jedinica u cilju formiranja projektnog i istraživačkog portfolija Fakulteta. Težnja je da se AF Profiles priređuje na godišnjem nivou sistematizovanim arhiviranjem i prezentacijom rada istraživačkih jedinica, kao i pregledom projekata i saradnji u aktuelnoj akademskoj godini.

brosura test 03.indd

AF Brošure – Proces nastave i učenja na Univerzitetu u Beogradu – Arhitektonskom fakultetu je strukturisan oko kultura Studio projekta. Nastavni planovi i programi zasnovani na arhitektonskom projektovanju, koji iz godine u godinu postaju sve složeniji, čine većinu studijskih programa. Kroz praktično iskustvo i sistem učenja zasnovanog na projektima, povezan sa širokim spektrom teorijskih i istraživačkih modula, studenti su pripremljeni za savremenu profesionalnu praksu. Studijske programe izvodi grupa nastavnika sa iskustvom u praksi i istraživanju, kako bi se osigurala ravnoteža između teorijskih i praktičnih aspekata obrazovanja. Neke od vodećih pozicija na Arhitektonskom fakultetu imaju nastavnici sa dokazanim profesionalnim iskustvom u izgradnji projekata u regionu. Njihovo iskustvo i razumevanje građevinske industrije i zakonodavstva su suštinski aspekti koji povezuju studijske programe sa savremenom stručnom praksom. Istovremeno, Arhitektonski fakultet aktivno učestvuje u naučnoistraživačkim projektima koji omogućavaju kontinuiranu priliku za nova znanja, koja se nude kroz studijske programe i uvode u stručnu praksu od strane budućih diplomaca. Sa tradicijom dužom od sto sedamdeset pet godina, Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet je bio centar razvoja, promocije i širenja arhitektonskog znanja u regionu. 

AF DOSSIER_ILUSTRACIJA_kvadrat

AF Dosije predstavlja zbirku izdanja Univerziteta u Beograda – Arhitektonskog fakulteta na godišnjem nivou. U okviru AF Dosijea predstavljene su publikacije objavljene u toku školske 2022/2023 godine. Izdavačku delatnost UB-AF odlikuje raznovrsnost izdanja koje se ogledaju kroz publikacije namenjene nastavnom procesu (udžbenici); serijske publikacije koje prezentuju rezultate rada nastavnog procesa, monografije stručnog i naučnog karaktera; zbornike stručnih i naučnih skupova; kataloge izložbi; publikacije koje predstavljaju rezultate naučno-istraživačkog rada; kao i naučni časopis UB-AF.