УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Опис

Студије првог степена су академског карактера, и у том погледу садрже наставу из области широког скупа наставних области из поља техничко-технолошких и друштвено-хуманистичких наука и уметности. Исход процеса учења је стицање квалификације која омогућава наставак студија и приступ тржишту рада у областима и нивоима послова који су у складу са стеченим знањима и вештинама.

DSC_0125

Студијски програм - I година

Преглед модула и курсева за 2013/14. годину:

Модул 1 – Увод у архитектуру

ЦИЉ НАСТАВЕ НА МОДУЛУ:
Дефинисање архитектонског поља деловања са феноменолошког и терминолошког аспекта, информисаност о архитектонским и уметничким идејама и њиховом развоју кроз време а од значаја за разумевање савремене логике планирања, пројектовања и грађења.

ПОТРЕБНА ПРЕДЗНАЊА:
Нису потребна специфична предзнања. Очекује се одређени ниво интересовања студента за савремена кретања у архитектури и уметности.

КУРСЕВИ:

Модул 2 – Увод у пројектовање

ЦИЉ НАСТАВЕ НА МОДУЛУ:
Упознавање са појмовима архитектонског простора и облика и са начелима организовања и обликовања простора у архитектури. Студент развија способност да препознаје сложене облике у простору и да уочава њихов однос према контексту, савладава основне методе архитектонског и урбанистичког пројектовања, увежбава се да анализира садржај архитектонског објекта и да развија пројекат од концепта до идејног решења. Повезивањем са курсевима из Визуелних комуникација, студентима је омогућено да истовремено овладају основним ликовним елементима, начинима графичке презентације и развијања просторног мишљења у перспективи који су им неопходни за рад на пројекту. Кроз примену различитих начина графичке презентације и моделовања (мануелног и рачунарског), поред развијања основних вештина ликовног изражавања, студенти уче како да те вештине примене у поступку пројектовања.

ПОТРЕБНА ПРЕДЗНАЊА:
Ликовни таленат, општа култура, схватање просторних односа, радне навике и воља за учењем. Студент не може наставити похађање наставе у летњем семестру уколико нема позитивно оцењен елаборат из зимског семестра.

КУРСЕВИ:

Модул 3 – Увод у урбанизам

ЦИЉ НАСТАВЕ НА МОДУЛУ:
Упознавање са феноменом грађене средине и основним елементима њеног обликовања у савременим условима.

ПОТРЕБНА ПРЕДЗНАЊА:
Нису потребна посебна предзнања.

КУРСЕВИ:

Модул 4 – Архитектонске конструкције и материјали

ЦИЉ НАСТАВЕ НА МОДУЛУ:
Упознавање са основном терминологијом, принципима и елементима, материјализације објекта и физичких феномена којима је изложен. Предмет пружа основне информације о грађевинским материјалима и истовремено уводи студента у области архитектонских конструкција зграда. Кроз наставу на студијском подручју студенти савлађују логику пројектовања конструкција, масивне системе грађења, као и традиционалне и савремене системе конструисања и покривања косих дрвених кровова.

ПОТРЕБНА ПРЕДЗНАЊА:
Нису потребна посебна предзнања.

КУРСЕВИ:

Модул 5 – Статика конструкција 1

ЦИЉ НАСТАВЕ НА МОДУЛУ:
Настава из области Механике и отпорности материјала пружа базична знања из области дефинисања елемената конструктивних склопова архитектонских објеката, расподеле и величина сила које се супротстављају деловању спољног оптерећења и деформисању елемента, што је предуслов за формирање стабилне и технички исправне конструкције.

ПОТРЕБНА ПРЕДЗНАЊА:
Основно средњошколско знање математике и физике.

КУРСЕВИ:

Модул 6 – Геометрија архитектонске форме

ЦИЉ НАСТАВЕ НА МОДУЛУ:
Упознавање студената са разноликошћу геометријских облика примењених у пракси и њихова геометријска – конструктивна и аналитичка интерпретација. Развијање способности реконструисања геометријских својстава архитектонских и урбанистичких простора, из непосредног окружења или приказаних на фотографијама. Упознавање студената са основним постулатима аналитичке геометрије као и принципима CAAD (Computer Aided Architectural Design).

ПОТРЕБНА ПРЕДЗНАЊА:
Оперативна основна геометријска знања стечена у оквиру средњошколског учења математике. Основна рачунарска писменост.

КУРСЕВИ:

Документи

Више информација о студијском програму Основних академских студија Архитектура 2013/14. можете наћи овде:

ОАСА – АРХИТЕКТУРА (2013/14) – СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

Интерактивни портфолио ОАСА 2013/14 курсева - I година

Све информације у вези са ОАСА 2013/14 курсевима – I година:

Филтер