УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Client: Модул 2 – Увод у пројектовање Date: 30/09/2013 Кључне речи:

Обавештење за студенте I године ОАС Архитектура 2013/14 (25.02.2014.)

Спискови студената за ОАСА Курс 2.6. – 3D Визуелне комуникације

Напомена: Студенти који се нису изјаснили преко Арх.Портал-а, при електронском избору за 3Д Визуелне комуникације, могу изабрати предмет који желе и јаве се предметном наставнику!

Модул 2 – Увод у пројектовање

1314_OASA_M_02_kurs_2_6_3_ilustracija

План рада

НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
МОДУЛ 2 – Увод у пројектовање: Курс 2.6.3. – 3D Визуелне комуникације – Архитектонска графика

ГОДИНА СТУДИЈА:
I година – 2. семестар Основних академских студија Архитектура – 2013/14.

БРОЈ КРЕДИТА: 3 ЕСПБ

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА НАСТАВЕ:
Среда од 13:15 до 15:00 сати.

ТЕРМИН ОДРЖАВАЊА ИСПИТА (предаја и одбрана елабората – портфолиа):
Према испитном распореду у јунском испитном року.

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА КОЛОКВИЈУМА:
Први колoквијум: среда, 02. април 2014. године у редовном наставном термину.
Други колоквијум: среда, 14. мај 2014. године у редовном наставном термину.

ОПИС НАСТАВНОГ ЗАДАТКА:
Генеза, трансформација и визуелна фиксација хипотетичке тродимензионалне геометризоване форме.

НАСТАВНИК:
мр Душан М. Станисављевић, ванредни професор
(e-mail: abcd@arh.bg.ac.rs)

САРАДНИЦИ:
мр Ивана Лукић, асистент
арх. Ђорђе Ненадовић, асистент
арх. Владимир Парежанин, асистент
арх. Владимир Ковач, асистент
B.Arch. Сузана Мијатовић, практикант
B.Arch. Данира Совиљ, практикант
B.Arch. Душан Поповић, практикант

БРОЈ КАБИНЕТА: 341

ВРЕМЕ ЗА КОНСУЛТАЦИЈЕ са студентима (једном недељно два сата):
Према распореду консултација истакнутом на вратима Кабинета 341.

ТЕЛЕФОН: +381 11 3218 718

ЕМАИЛ:
visual341@arh.bg.ac.rs

Упутство

ЦИЉЕВИ И ПРИСТУП НАСТАВИ:
Циљ изборног курса 3D Визуелне комуникације је подстицање студената на аналитички и креативни истраживачки поступак проучавања феномена просторних односа геометризованих архитектоничних форми и начина њиховог представљања кроз дводимензионални и тродимензионални цртеж, мануелни и компјутерски модел, фотографију, анимацију…

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК:
Истрaживање просторних односа и визуелне перцепције, ауторства кроз персонализацију и трансформацију типске форме, начине графичког и моделарског представљања…

МЕТОД ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ:
Конкретни задаци се реализују кроз рад у школи и рад код куће, користећи кабинетске консултације као и кратке консултације путем размене електронске поште. Неопходно је да студент поседује основни прибор за цртање, скицирање и израду маката, као и дигитални фотоапарат.

Документи

Више информација о курсу можете наћи овде:

КУРИКУЛУМ: Курс 2.6.3. – Архитектонска графика

Интерактивни портфолио ОАСА 2013/14 курсева - I година

Све информације у вези са ОАСА 2013/14 курсевима – I година:

Филтер