УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Асистент

Департман за архитектуру

Број кабинета: 341

Ужа научна област:
визуелне комуникације и архитектонска графика

Области истраживања:
визуелне комуникације и архитектонска графика;
естетско-визуелни аспект урбаног простора

Ивана Лукић (1976) је, након завршене Гимназије у Новој Вароши (1994), дипломирала на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету (2000) са темом Заштита и ревитализација са проширеном функцијом етно села Штиткова (ментор: проф. А. Радојевић).
На истом факултету завршила је последипломске студије из области Урбанистичког и просторног планирања и урбанистичког пројектовања и одбранила магистарску тезу (2007) под насловом Истраживање утицаја типова урбаних матрица планских градова 20. века на визуелне ефекте градског амбијента (ментор: проф. В. Ђокић). Докторски је кандидат са радом на тему Естетски критеријуми и регулатива у обликовању урбаног пејзажа: пример Београда (ментор: проф. В. Ђокић).

На Универзитету у Београду – Архитектонском факултету почела је са радом одмах након завршених дипломских студија. Изборна звања: асистент-приправник (2003) и асистент (2008) за област Визуелне комуникације и архитектонска графика на Департману за архитектуру.
Ангажована је на више наставних курсева: Визуелна истраживања, Архитектонска графика, 3D Визуелне комуникације – Архитектонска графика, Урбане минијатуре (Основне академске студије) и Портфолио (Дипломске академске студије).

Објавила је 15 научних радова (часописи међународног значаја (2), часописи националног значаја (3), зборници радова са међународних научно-стручних скупова (10)) у својству аутора (6) и коаутора (9).

Била је руководилац студентске радионице у оквиру предмета Кабинета за Визуелне комуникације, одржала неколико гостујућих предавања на другим предметима на Архитектонском факултету у Београду, урадила неколико нереализованих и реализованих ауторских и коауторских архитектонских пројеката, учествовала на групним изложбама (3).