УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Асистент

Департман за архитектуру

Број кабинета: 341

Ужа научна област:
визуелне комуникације и архитектонска графика

Области истраживања:
рачунарска графика и репрезентација у архитектури

Ђорђе Ненадовић, рођен је у Београду 1964. године, завршио је Прву београдску гимназију, 1996. године дипломирао је на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету са темом Пословно-трговачки комплекс Три листа дувана у Београду. Године 2008. уписао је Докторске академске студије на Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду – студијски програм Графичко инжењерство и дизајн. Од 1996. године запослен је на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету у следећим изборним звањима: сарадник, асистент-приправник, виши стручни сарадник, асистент. На Универзитету у Београду – Архитектонском факултету биран је за област визуелне комуникације и архитектонска графика.

Учествује у извођењу наставе на курсевима Визуелна истраживања, Архитектонска графика, 3D визуелне комуникације – АГ, Portfolio, Графичка идентификација, Total Design. Аутор је два акредитована наставна курса (Модул М17 – Изборни предмет 1 – Рачунарска графика и Модул М17 – Изборни предмет 2 – Рачунарско моделовање и репрезентација у архитектури).

Руководилац је курсева у оквиру наставних модула Апликативне перманентне едукације у дигиталним технологијама Универзитета у Београду – Архитектонског факултета. Гостујући је наставник на Државном Универзитету у Новом Пазару на Департману за техничко-технолошке науке, студијски програм из области архитектуре и студијски програм из области грађевинарства, на три предмета: Графичке и визуелне комуникације 1, и Графичке и визуелне комуникације 2 и Примена рачунара 2 током школске 2008/2009. и 2009/2010. године.