УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Client: Модул 3 – Увод у урбанизам Date: 09/09/2013 Кључне речи:

Модул 3 – Увод у урбанизам

План рада

НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
МОДУЛ 3 – Увод у урбанизам: Курс 3.1. – Грађена средина

ГОДИНА СТУДИЈА:
I година – 1. семестар Oсновних академских студија – 2013/14.

БРОЈ КРЕДИТА: 3 ЕСПБ

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА НАСТАВЕ:
Петак, 10:15 часова.

ТЕРМИН ОДРЖАВАЊА ИСПИТА (предаја семинарског рада):
Јануар 2014.

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА КОЛОКВИЈУМА:
15. новембар 2013.
27. децембар 2013.

ОПИС НАСТАВНОГ ЗАДАТКА:

  • Упознавање (екс катедра) са основним садржајем и карактеристикама грађене средине у контексту архитектуре.
  • Провера тј. примена теоретских и практичних знања на изабраном сегменту урбаног ткива Београда
  • Рад на терену и вежбама, као и завршни испит у форми семинарског рада, упућује на посматрање и разумевање конкретних манифестација друштвених и техничких димензија грађене средине. Пролази се кроз процес посматрања, кроз анализу, селекцију у структуирање основних елемената грађене средине, синтезу и генерализацију.
НАСТАВНИК:
др Aлександра Ступар, ванредни професор

САРАДНИК У НАСТАВИ:
арх. Иван Симић, асистент
(У настави на вежбама учествује још пет млађих сарадника које одреди Департман за урбанизам)

БРОЈ КАБИНЕТА: 305

ВРЕМЕ ЗА КОНСУЛТАЦИЈЕ са студентима (једном недељно два сата):
Биће накнадно објављено.

ТЕЛЕФОН: +381 11 3218769

ЕМАИЛ:
stupar@rcub.bg.ac.rs

Упутство

САДРЖАЈ НАСТАВЕ:
Свеобухватно и структуирано разумевање феномена грађене средине и процеса њеног развоја и трансформације. На предмету се стиче способност повезивања културолошке и техничке димензије изграђеног простора.

ТЕРМИНСКИ ПЛАН НАСТАВЕ:
Обавезни предмет одржава се једном недељно са два часа предавања и једним часом вежбања.
Настава траје 15 радних недеља у школи што значи да студент има на располагању 600 сати рада у току радних недеља за све предмете на првом семестру основних студија.

Студент на предмету од 3 ЕСПБ располаже са 60 радних сати у току 15 радних недеља што значи да је за рад код куће предвиђено 15 радних сати, или 1 сат недељно, с обзиром да на предмету у школи студент ради три сата недељно.

Испитни рок траје 5 радних недеља што значи да студент има на располагању још 200 радних сати за припрему испита, консултације и полагање свих испита на првом семестру студија.

Студент на предмету од 3 ЕСПБ има на располагању 20 сати за припрему испита, консултације и полагање испита у испитном року или укупно 2,5 радна дана.

Напомена: није дозвољено оптерећење студената веће од овако димензионисаног.

СТУДИЈСКА ПРАВИЛА:
Предмет води наставник са више сарадника у зависности од броја формираних студија.
План рада на предмету одређује наставник – руководилац курса.
Најмање 30п, а највише 70п предвиђено је за оцењивање током 15 радних недеља у школи.
Начин и критеријуме утврђује наставник.

Интерактивни портфолио ОАСА 2013/14 курсева - I година

Све информације у вези са ОАСА 2013/14 курсевима – I година:

Филтер