УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Client: Модул 5 – Статика конструкција 1 Date: 09/07/2013 Кључне речи:

Модул 5 – Статика конструкција 1

План рада

НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
МОДУЛ 5 – Статика конструкција 1: Курс 5.1. – Механика и отпорност материјала

ГОДИНА СТУДИЈА:
I година – 1. семестар Oсновних академских студија – 2013/14.

БРОЈ КРЕДИТА: 3 ЕСПБ

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА НАСТАВЕ:
Предавање: Петак, 08:15 часова.
Вежбе: Петак.
I група од 12:15-13:00 часова, у салама 218-223 и
II група од 13:15-14:00 часова, у салама 224-235.

ТЕРМИН ОДРЖАВАЊА ИСПИТА:
Према терминском плану

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА КОЛОКВИЈУМА:
8. новембар 2013.
27. децембар 2013.

ОПИС НАСТАВНОГ ЗАДАТКА:
Реализација предавања, вежбања, колоквијума и испита.

НАСТАВНИК:
др Милан Глишић, редовни професор
др Ружа Окрајнов Бајић, доцент

САРАДНИЦИ У НАСТАВИ:
мр Александра Ненадовић, асистент
мр Љиљана Арсић Паљић, асистент
мр Саша Ђорђевић, асистент
арх. Јефто Терзовић, асистент
арх. Миодраг Грбић, асистент
арх. Зоран Шобић, докторант

БРОЈЕВИ КАБИНЕТА: 247 и 346

ВРЕМЕ ЗА КОНСУЛТАЦИЈЕ са студентима (једном недељно два сата):
Понедељак у 12:00 часова, у кабинетима 247 и 346.

ТЕЛЕФОН: +381 11 3218789 и +381 11 3218728

ЕМАИЛ:

Упутство

САДРЖАЈ НАСТАВЕ:
Настава из области Механике и отпорности материјала омогућава да се дефинишу елементи конструктивних склопова архитектонских објеката, упозна природа, расподела и величина сила које се супротстављају деловању спољњег оптерећења и деформисању елемената. Настава из ове области омогућава да се правилно дефинишу напрезања елемената конструктивних склопова архитектонских објеката како би они били димензионисани тако да могу примати силе и пренети их на суседне елементе, што је предуслов за формирање стабилне и технички исправне конструкције.

ТЕРМИНСКИ ПЛАН НАСТАВЕ:
Обавезни предмет одржава се једном недељно са два часа предавања и једним часом вежбања.
Настава траје 15 радних недеља у школи што значи да студент има на располагању 600 сати рада у току радних недеља за све предмете на првом семестру основних студија.
Студент на предмету од 3 ЕСПБ располаже са 60 радних сати у току 15 радних недеља што значи да је за рад код куће предвиђено 15 радних сати, или 1,00 сат недељно, с обзиром да на предмету у школи студент ради три сата недељно.

Испитни рок траје 5 радних недеља што значи да студент има на располагању још 200 радних сати за припрему испита, консултације и полагање свих испита на првом семестру студија.
Студент на предмету од 3 ЕСПБ има на располагању 20 сати за припрему, консултације и полагање испита у испитном року или укупно 2,5 радна дана.

Напомена: није дозвољено оптерећење студената веће од овако димензионисаног.

СТУДИЈСКА ПРАВИЛА:
Предмет води наставник са сарадницима у настави на вежбањима, као и са старијим студентима волонтерима.
План рада на предмету одређује наставник – руководилац курса.
Најмање 30п, а највише 70п предвиђено је за оцењивање током 15 радних недеља у школи.
Начин и критеријуме оцењивања утврђује наставник.

Интерактивни портфолио ОАСА 2013/14 курсева - I година

Све информације у вези са ОАСА 2013/14 курсевима – I година:

Филтер