УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Client: Модул 1 - Увод у архитектуру Date: 07/07/2013 Кључне речи:

Модул 1 – Увод у архитектуру

План рада

НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
МОДУЛ 1 – Увод у архитектуру:  Курс 1.3. – Уметност данас

ГОДИНА СТУДИЈА:
I година – 1. семестар Основних академских студија – 2013/14.

БРОЈ КРЕДИТА: 1 ЕСПБ

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА НАСТАВЕ:
Среда, 08:15 часова, двочас, сваке друге недеље,
у складу са предметом О архитектури.

ТЕРМИН ОДРЖАВАЊА ИСПИТА (предаја семестралног рада):
Према терминском плану.

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА КОЛОКВИЈУМА:
У октобру 2013. а у зависности од недељног оптерећења и у складу са условима посете значајној међународној изложби а у сарадњи са осталим предметима у модулу. У зависности од недељног оптерећења и завршетка блока предавања проф. др Миодрага Шуваковића а у сарадњи са осталим предметима у модулу.

ОПИС НАСТАВНОГ ЗАДАТКА:
Задатак у настави на предмету Уметност данас је да студенти поред редовног похађања наставе и активног присуства предавањима израде мањи број текстова који се крећу у правцу образовања семинарског рада као завршног испита на предмету. Испитни задатак у форми семинарског рада треба да сажима искуства стечена на предмету, а избор теме завршног рада одвија се уз сагласност и консултације са предметним наставником.

Наставни задатци у току семестра односе се на све студенте прве године, независно од тога на ком ће предмету из модула Увод у архитектуру полагати завршни испит. Семинарски рад је нужни производ редовног похађања наставе и реализације два колоквијума у току семестра. Овај рад се односи на избор адекватне теме из области савремене уметности. Предметни период на који се задатак односи мора бити лоциран у другој половини ХХ века па до данас, а у време или након појаве првих неоавангардних покрета, у време касног модернизма или постмодернизма или у периоду након 2000.

НАСТАВНИК:
мр Милорад Младеновић, ванредни професор, руководилац предмета
др Миодраг Шуваковић, редовни професор (води блок од шест предавања у току семестра)

САРАДНИК У НАСТАВИ:

БРОЈ КАБИНЕТА: 302

ВРЕМЕ ЗА КОНСУЛТАЦИЈЕ са студентима (једном недељно два сата):
Четвртком, 13:00-14:00 часова.

ТЕЛЕФОН: +381 11 3370060

ЕМАИЛ:

Упутство

САДРЖАЈ НАСТАВЕ
Обавезни предмет који омогућава да студенти добију иницијалне информације о савременој уметности уопште, као и облицима и областима које је чине. Студенти треба да се упознају са основним појмовима који ће им помоћи у будућем промишљању и изучавању тема уметности и то нарочито оних тема које су од важности за развој савремене архитектуре. Важан циљ наставе на предмету је да студенти уоче ширину оквира, тема и форми у којима се креће уметност данас и да у процес студија архитектуре уђу са свешћу о томе које границе и моделе је достигло савремено испољавање уметности. Циљ наставе је да студентима омогући да та испољавања уочавају и препознају. Такође, значајан циљ наставе је да се студентима дају основне информације и подстицаји из области савремене уметности који им могу бити од користи у похађању наставе у модулу Увод у пројектовање.

ТЕРМИНСКИ ПЛАН НАСТАВЕ
Обавезни предмет одржава се једном у две недеље са два часа предавања. Настава траје 15 радних недеља у школи што значи да студент има на располагању 600 сати рада у току радних недеља за све предмете на првом семестру основних студија. Студент на предмету од 1 ЕСПБ располаже са 20 радних сати у току 15 радних недеља што значи да је за рад код куће предвиђено 5 радних сати, или 0,33 сата недељно, с обзиром да на предмету у школи студент ради један сат недељно. Испитни рок траје 5 радних недеља што значи да студент има на располагању још 200 радних сати за припрему испита, консултације и полагање свих испита на првом семестру студија. Студент на предмету од 1 ЕСПБ има на располагању 6,66 сати за припрему, консултације и полагање испита у испитном року.

Напомена: није дозвољено оптерећење студената веће од овако димензионисаног.

СТУДИЈСКА ПРАВИЛА
Предмет води један наставник са једним сарадником и старијим студентима волонтерима. План рада на предмету одређује наставник. Најмање 30п, а највише 70п предвиђено је за оцењивање током 15 радних недеља у школи. Начин и критеријуме оцењивања утврђује појединачно сваки наставник.

 

Интерактивни портфолио ОАСА 2013/14 курсева - I година

Све информације у вези са ОАСА 2013/14 курсевима – I година:

Филтер