УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Client: Модул 6 – Геометрија архитектонске форме Date: 10/07/2013 Кључне речи:

Модул 6 – Геометрија архитектонске форме

План рада

НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
МОДУЛ 6 – Геометрија архитектонске форме: Курс 6.1. – Геометрија облика 1

ГОДИНА СТУДИЈА:
I година – 1. семестар Oсновних академских студија – 2013/14.

БРОЈ КРЕДИТА: 3 ЕСПБ

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА НАСТАВЕ:
Предавања и вежбања одржавају се у великом амфитетару Архитектонског факултета у два термина (сваки за по једну студентску групу):
понедељком: 15:00-18:00 и петком: 16:00-19:00 часова.

ТЕРМИН ОДРЖАВАЊА ИСПИТА (писмени испит)::
Јануар – април – јун 2014.

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА КОЛОКВИЈУМА:
1. колоквијум – 7. недеља активне наставе.
2. колоквијум – 14. недеља активне наставе.

ОПИС НАСТАВНОГ ЗАДАТКА:
Изучавање геометрије архитектонске форме и аспеката примене геометрије у процесима пројектовања, извођења и реконструкције архитектонских и урбанистичких простора; основи сагледавања 3Д простора и њиховог представљања у дводимензионалним приказима (основама, пресецима, изгледима); конструктивна обрада елемената архитектонске форме и њихових композиција.

НАСТАВНИК:
др Ђорђе Ђорђевић, доцент

САРАДНИЦИ У НАСТАВИ:
арх. Владимир Голубовић
арх. Душан Филиповић
мр Гордана Вујић

БРОЈ КАБИНЕТА: 349а

ВРЕМЕ ЗА КОНСУЛТАЦИЈЕ са студентима (једном недељно два сата):
Петком, 15:00 часова у кабинету 349а.

ТЕЛЕФОН: +381 11 3218758

ЕМАИЛ:

Упутство

САДРЖАЈ НАСТАВЕ:
На предмету се врши упознавање студената са геометријом архитектонских форми (тела, површи и њихових композиција) уочених у пракси и коришћених за дефинисање конструктивних и елемената преграђивања (екстеријерно и ентеријерно), као и са методама које су намењене њиховој геометријско-конструктивној обради и представљању у две димензије – у „ортогоналним приказима“, добијеним за међусобно паралелне зраке сагледавања а сагласно захтевима CAАD технологије.

ТЕРМИНСКИ ПЛАН НАСТАВЕ:
Предмет је обавезан са додељених 3 ЕСПБ. Студенти наставу похађају једном недељно, са оптерећењем од два часа предавања и једним часом
провежбавања.

У првом семестру основних студија, активна настава (у школи) траје 15 радних недеља у оквиру којих је студенту на располагању укупно 60 сати за рад
на предмету (на свим предметима укупно 600 сати рада).

60 радних сати у току 15 радних недеља подразумева: 45 радних сати проведених у школи (два часа предавања и један час провежбавања недељно –
(2+1) x 15 = 45) и 15 радних сати за рад код куће (или просечно један сат недељно – 1 x 15 = 15).
Испитни рок траје 5 радних недеља: студент има на располагању додатних 20 радних сати (4 x 5 = 20 сати – 2,5 радна дана) за припрему и полагање
испита (за све предмете предвиђено је укупно 200 сати припреме).

Напомена: није дозвољено оптерећење студената веће од овако димензионисаног.

СТУДИЈСКА ПРАВИЛА:
Предмет води наставник са сарадницима у настави и на вежбањима.
План рада на предмету одређује предметни наставник.
Најмање 30 поена а највише 70 поена предвиђено је за оцењивање током 15 радних недеља у школи.
Начим и критеријуме оцењивања утврђује наставник.

Документи

Више информација о курсу можете наћи овде:

НОВО КУРИКУЛУМ: Курс 6.1. – Геометрија облика 1

Интерактивни портфолио ОАСА 2013/14 курсева - I година

Све информације у вези са ОАСА 2013/14 курсевима – I година:

Филтер