УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Client: Модул 2 – Увод у пројектовање Date: 30/09/2013 Кључне речи:
vizuelna-istrazivanja

Модул 2 – Увод у пројектовање

План рада

НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
МОДУЛ 2 – Увод у пројектовање: Курс 2.3 – Визуелна истраживања

ГОДИНА СТУДИЈА:
I година – 1. семестар Основних академских студија – 2013/14.

БРОЈ КРЕДИТА: 3 ЕСПБ

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА НАСТАВЕ:
Четвртком у три смене од по два сата (08:15-10:00 / 10:15-12:00 / 12:15-14:00).

ТЕРМИН ОДРЖАВАЊА ИСПИТА (предаја графичког елабората):
У термину одржавања испита из курса Простор и облик.
(После презентације руководиоцу курса Простор и облик, графички радови се предају надлежном студенту демонстратору који их прослеђује Кабинету за визуелне комуникације на даљи преглед и оцењивање.)

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА КОЛОКВИЈУМА:
У терминима одржавања колоквијума из курса Простор и облик.
(После презентације руководиоцу курса Простор и облик, графички радови се предају надлежном студенту демонстратору који их прослеђује Кабинету за визуелне комуникације на даљи преглед и оцењивање).
Први колоквијум: 07. новембар 2013.
Други колоквијум: 12. децембар 2013.

ОПИС НАСТАВНОГ ЗАДАТКА:
Анализа и трансформација просторне архитектонске форме реализоване на курсу Простор и облик у одговарајућу дводимензионалну или тродимензионалну геометризовану графичку форму коришћењем адекватних и доступних графичких техника и технологија.

НАСТАВНИК:
мр Душан М. Станисављевић, ванредни професор (е-mail: abcd@arh.bg.ac.rs)

САРАДНИЦИ У НАСТАВИ:
мр Ивана Лукић, асистент
арх. Ђорђе Ненадовић, асистент
арх. Владимир Парежанин, асистент
арх. Владимир Ковач, асистент
+ 12 студената демонстратора по избору руководиоца курса Простор и облик.

БРОЈ КАБИНЕТА: 341

ВРЕМЕ ЗА КОНСУЛТАЦИЈЕ са студентима:
Понедељак / Уторак / Среда / Петак (према распореду објављеном на вратима кабинета).

ТЕЛЕФОН: +381 11 3218718

ЕМАИЛ:
visual341@arh.bg.ac.rs

Циљеви и приступ настави:

ПРИМАРНИ ЦИЉ НАСТАВЕ:
Графичка подршка курсу Простор и облик.

СЕКУНДАРНИ ЦИЉ НАСТАВЕ:
Практична примена знања и вештина стечених на курсу Визуелна истраживања у реализацији наставних програма на другим предметима Департмана за архитектуру и осталим департманима који у изучавању архитектонске струке користе геометризовани начин графичког представљања.

ПРИСТУП НАСТАВИ:
Истраживање – кроз графички експеримент / Реализација – кроз изучавање и примену графичких техника и технологија / Комуникација – кроз усвајање графичких конвенција / Рутина – кроз непосредно графичко искуство / Одговорност – кроз доношење графичких одлука / Ефикасност – кроз рационално коришћење времена и избор адекватних графичких техника и технологија / Прогрес – кроз перманентно суочавање са све сложенијим графичким захтевима / Валоризација – кроз графичку компарацију / Ауторство – кроз самосталан графички рад / Сарадња – кроз размену графичког знања и искуства / Колегијалност – кроз међусобно поверење и уважавање.

Документи

Више информација о курсу можете наћи овде:

НОВО КУРИКУЛУМ: Курс 2.3. – Визуелна истраживања

Интерактивни портфолио ОАСА 2013/14 курсева - I година

Све информације у вези са ОАСА 2013/14 курсевима – I година:

Филтер