УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr
Client: Модул 2 – Увод у пројектовање Date: 30/09/2013 Кључне речи:
prostor_i_oblik_2013_optim
Простор и облик | Фото: Марија Страјнић

Модул 2 – Увод у пројектовање

План рада

НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
МОДУЛ 2 – Увод у пројектовање:  Курс 2.1. – Простор и облик

ГОДИНА СТУДИЈА:
I година – 1. семестар Основних академских студија – 2013/14.

БРОЈ КРЕДИТА: 8 ЕСПБ

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА НАСТАВЕ:
Предавања: уторак, 10:00-12:00 часова.
Вежбе: уторак, 12:00-16:00 часова.

ТЕРМИН ОДРЖАВАЊА ИСПИТА (предаја и одбрана елабората – портфолиа):
Среда, 29. јануар 2014. у 10:00 часова (биће накнадно потврђено).

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА КОЛОКВИЈУМА:
Први колоквијум: седма недеља наставе / уторак 05. новембар 2013. у термину вежби.
Други колоквијум: дванаеста недеља наставе / уторак 10. децембар 2013. у термину вежби.

ОПИС НАСТАВНОГ ЗАДАТКА:
Виђење, промишљање и уобличавање архитектонских просторних система.

НАСТАВНИК:
арх. Милан Ђурић, ванредни професор, руководилац курса
мр Татјана Стратимировић, асистент, координатор курса

САРАДНИЦИ / НАСТАВНИЦИ – БРОЈ САЛЕ:
1. арх. Давор Ереш, асс. / арх. Михаило Тимотијевић, ред. проф. – 218
2. арх. Јелена Трајковић Ристић, асс. / арх. Иван Рашковић, ван. проф. – 219
3. арх. Драгана Ћирић, асс. / др Драгана Васиљевић Томић, ван. проф. – 220
4. арх. Ксенија Пантовић, асс. / мр Милан Вујовић, ван. проф. – 221
5. арх. Ивана Ракоњац, асс. / арх. Миодраг Мирковић, ред. проф. – 222
6. арх. Јелена Митровић, асс. / др Владимир Миленковић, доц. – 223
7. арх. Милутин Церовић, асс. / др Ђорђе Стојановић, доц. – 224
8. арх. Милена Делевић Грбић, асс. / др Ана Никезић, доц. – 226
9. арх. Срђан Марловић, асс. / арх. Владимир Лојаница, ван. проф. – 227
10. арх. Павле Стаменовић, асс. / арх. Александру Вуја, доц. – 228
11. арх. Јелена Богосављевић, асс. / арх. Зоран Абадић, доц. – 230
12. арх. Душан Стојановић, асс. / арх. Борислав Петровић, ван. проф. – 235
13. арх. Алекса Бијеловић, асс. / арх. Дејан Миљковић, ван. проф. – 301

БРОЈ КАБИНЕТА: 239

ВРЕМЕ ЗА КОНСУЛТАЦИЈЕ са студентима (једном недељно два сата):
У договору са предметним асистентом.

ТЕЛЕФОН: +381 11 3218739

ЕМАИЛ:
prostor.oblik@gmail.com

Упутство

САДРЖАЈ НАСТАВЕ:
Обавезни предмет на коме се студенти упознају са појмовима архитектонског простора и облика, као и са начелима стварања – од елементарних ка сложеним просторним системима. Студент развија способност да препознаје просторне елементе и да уочава њихов међусобни однос, као и однос преме окружењу и оспособљава се да ствара концепт објекта архитектуре.

ТЕРМИНСКИ ПЛАН НАСТАВЕ:
Обавезни предмет одржава се једном недељно са два часа предавања и четири часа вежбања.
Настава траје 15 радних недеља у школи што значи да судент има на располагању укупно 600 сати рада, у току недеља које су радне, за све предмете на првом семестру основних студија.

Студент на предмету од 8 ЕСПБ располаже са 160 радних сати у току 15 радних недеља, што значи да је за рад код куће предвиђено 70 радних сати, или 4.66 сати недељно, с обзиром на то да на предмету у школи студент ради шест сати недељно.

Испитни рок траје 5 радних недеља, што значи да студент има на располагању још 200 радних сати за припрему испита, консултације и полагање свих испита на првом семестру студија.

Студент на предмету од 8 ЕСПБ има на располагању 53.33 сата за припрему, консултације и полагање испита у испитном року, или укупно 6.66 радних дана.

Напомена: није дозвољено оптерећење студената веће од овако димензионисаног.

СТУДИЈСКА ПРАВИЛА:
Предмет води један наставник са више сарадника у зависности од броја формираних студија, као и са старијим студентима волонтерима.
План рада на предмету одређује наставник.
Најмање 30п, а највише 70п предвиђено је за оцењивање током 15 радних недеља у школи.
Начин и критеријуме оцењивања утврђује појединачно сваки наставник.

Обавезно читање

Обавезно читање – кратки тематски текстови
Централна намера овог дела курса је да се на почетном нивоу студентима омогуће услови за развој способности сопствене аргументације кроз праксу читања тематских текстова. Тему сваког предавања прати по један кратак текст из савременог пројектантског дискурса, који употпуњава мисаони амбијент за рад на практичним задацима на вежбама. Постигнути ниво разумевања и аргументације тестира се кратким задацима у амфитеатру, у свему према курикулуму.

001S,M,L,XL_optim
Rem Koolhaas, Bruce Mau: SMLXL

Циклус предавања ’МАТЕРИЈА И ЖЕЉА’:

 1. Место и окружење / утицајни фактори,
  Рем Колхас: Увод у S, M, L, XL
  (Rem Koolhaas, Bruce Mau: SMLXL. New York: Monacelli Press, Rotterdam: 010 Publishers, 1995.) превод Т. С.;
 2. Лепота, димензионисање, пропорција,
  Петер Цумтор: Има ли лепота форму?
  (Петер Цумтор: Мислити архитектуру. Загреб: АГМ, 2003);
 3. Трајност и материјализација елемената простора,
  Кенго Кума: Повратак материјалима
  (Luigi Alini, Kengo Kuma: Kengo Kuma Works and Projects. Florence: Electa Mondadori, 2006.) превод М. С.;
 4. Значење простора,
  Стивен Хол: Сидрење
  (Steven Holl: Anchoring / Selected Projects 1975 – 1991. New York: Princeton Architectural Press, 1991.) превод Н. С.;
 5. Употреба и организација простора,
  Бернард Чуми: Простори и догађаји
  (Бернард Чуми: Архитектура и дисјункција. Загреб: АГМ, 2004).

Изложба изабраних студентских радова

У склопу првог семестралног испита у школској 2013/14, у јануару 2014. године у аули Архитектонског факултета је постављена пета по реду Изложба изабраних студентских радова урађених на предмету МОДУЛ 2 – Увод у пројектовање: Курс 2.1. – Простор и облик.

Током наставе, нова ге нерација студената I године Основних академских студија, произведе око 2000 завршних модела као одговоре на тему тла, зидова, наткривања, плаже, склоништа и надоградње.

Сви модели у целини буду приказани током испитне одбране радова, након чега за изложбу буде изабрано 100 најупечатљивијих истраживања.

Припрема и организација изложбе: мр Татјана Стратимировић, Небојша Стевановић
Фото: Урош Пајовић

Интерактивни портфолио ОАСА 2013/14 курсева - I година

Све информације у вези са ОАСА 2013/14 курсевима – I година:

Филтер