УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Client: Модул 2 – Увод у пројектовање Date: 30/09/2013 Кључне речи:

Обавештење за студенте I године ОАС Архитектура 2013/14 (25.02.2014.)

Спискови студената за ОАСА Курс 2.6. – 3D Визуелне комуникације

Напомена: Студенти који се нису изјаснили преко Арх.Портал-а, при електронском избору за 3Д Визуелне комуникације, могу изабрати предмет који желе и јаве се предметном наставнику!

Модул 2 – Увод у пројектовање

План рада

НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
МОДУЛ 2 – Увод у пројектовање: Курс 2.6.1. – 3Д Визуелне комуникације – Геометрија облика

ГОДИНА СТУДИЈА:
I година – 2. семестар Основних академских студија Архитектура – 2013/14.

БРОЈ КРЕДИТА: 3 ЕСПБ

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА НАСТАВЕ:
Вежбања се одржавају у салама Архитектонског факултета у једном термину (по једна сала за сваку студентску групу): средом од 13:00 до 15:00 сати.

ТЕРМИН ОДРЖАВАЊА ИСПИТА (предаја и одбрана елабората – портфолиа):
У јунском испитном року.

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА КОЛОКВИЈУМА:
/

ОПИС НАСТАВНОГ ЗАДАТКА:
Оспособљавање студената за:

  • стручно-компетентно препознавање геометријских карактеристика архитектонских форми уочених у пракси (обрађених на предмету Геометрија облика 1),
  • аналитичко истраживање могућности њихове примене у другим просторним контекстима,
  • геометријско-конструктивну обраду тих форми у новим просторним контекстима, и
  • зналачко коришћење поступка перспективне реституције (обрађеног на предмету Геометрија облика 2), у ишчитавању геометријских карактеристика објеката приказаних на фотографијама, као и у фотомонтажи накнадно пројектованих просторних интервенција у те фотографије.
НАСТАВНИК:
арх. Ђорђе Ђорђевић, доцент

САРАДНИЦИ:
доц. др Гордана Ђукановић – спољни сарадник
инж. арх. Душан Филиповић – демонстратор
студ. арх. Јована Лукић – демонстратор

БРОЈ КАБИНЕТА: 349а

ВРЕМЕ ЗА КОНСУЛТАЦИЈЕ са студентима (једном недељно два сата):
Среда, 19:00 сати – у кабинету 349а.

ТЕЛЕФОН: +381 11 3218 758

ЕМАИЛ:

Упутство

ЦИЉЕВИ И ПРИСТУП НАСТАВИ:

  • Оспособљавање студената за примену стеченог знања у стручно-компетентној анализи геометријских карактеристика изведених архитектонско-урбанистичких простора и њихово коришћење у другим контектима.
  • Развијање способности “пројектантског мишљења у перспективи”, упознавањем са потребом непрекидне провере визуелног утиска који геометрија постојеће/пројектоване форме оставља на реалног посматрача.
  • Активирање стечених знања у процесу фотомонтаже осмишљене архитектонске форме у фотографију постојећег стања.

Вежбања се одржавају у салама Факултета, у мањим групама, како би се свеобухватно препознали и максимално подстакли појединачни потенцијали студената али и фаворизовао тимски рад и сучељавање критичких ставова.

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАЦИ:
Задатак 1: (а) анализа задатог типа архитектонског елемента различитих геометрија, уоченог на примерима из праксе и (б) уградња задатог архитектонског елемента изабране геометрије у дату геометријску форму и (в) геометријско-конструктивна обрада осмишљене композиције.
Задатак 2: (а) Реституција геометријских карактеристика самостално изабраног и снимљеног објекта са његове фотографије, (б) геометријско-обликовна микро-интервенција на објекту или у његовој околини и (в) приказ те интервенције на обрађиваној фотографији (фотомонтажа).

МЕТОД ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ:
Рад на предмету се остварује кроз вежбања и рад код куће. Вежбе трају два сата недељно. На вежбама је предвиђен активан рад на задацима, као и обављање групних и индивидуалних консултација везаних за идеје и предлоге осмишљене код куће.
Пре почетка вежбања сваки студент мора имати сопствени прибор за цртање и писање: шестар, гумицу, два троугла (30º /60º и 45 º), техничку оловку и оловке у боји (дрвене и фломастере) и више папира формата А3 (провидних и непровидних).

Интерактивни портфолио ОАСА 2013/14 курсева - I година

Све информације у вези са ОАСА 2013/14 курсевима – I година:

Филтер