УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Client: Модул 6 – Геометрија архитектонске форме Date: 10/07/2013 Кључне речи:

Модул 6 – Геометрија архитектонске форме

План рада

НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
МОДУЛ 6 – Геометрија архитектонске форме: Курс 6.4. – Математика у архитектури 2

ГОДИНА СТУДИЈА:
I година – 2. семестар Основних академских студија Архитектура – 2013/14.

БРОЈ КРЕДИТА: 1 ЕСПБ

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА НАСТАВЕ:
Према распореду.

ТЕРМИН ОДРЖАВАЊА ИСПИТА (писмени испит)::
Према распореду.

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА КОЛОКВИЈУМА:
Према распореду.

ОПИС НАСТАВНОГ ЗАДАТКА:
Упознавање студената са основним појмовима векторског рачуна и аналитичке геометрије који се односе на линије, површи и објекте у простору. Архитектонска геометрија – аналитички приступ.

НАСТАВНИК:
др Љиљана Петрушевски, редовни професор

САРАДНИК У НАСТАВИ:
др Мирјана Деветаковић Радојевић, доцент

БРОЈ КАБИНЕТА: 248

ВРЕМЕ ЗА КОНСУЛТАЦИЈЕ са студентима (једном недељно два сата):
Уторак, од 11 до 13 часова.

ТЕЛЕФОН: +381 11 3218748

ЕМАИЛ:
ljpetrusevski@gmail.com
mirjana.devetakovic@gmail.com

Упутство

ЦИЉЕВИ И ПРИСТУП НАСТАВИ:
Садржај наставе омогућава стицање елементарних знања векторског рачуна и усвајање основних појмова аналитичке геометрије који се односе на линије, површи и објекте у простору. Стечена знања омогућавају аналитички приступ проблемима архитектонске геометрије.

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК:
Препознавање, аналитички приказ и генерисање линија, површи и објеката у простору, по задатим темама у току наставе и, у ширем обиму, у оквиру изабране теме, у завршном раду.

МЕТОД ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ:
Предавања еx-катедра, самостални рад студената, интерактивна настава у електронском окружењу.

Интерактивни портфолио ОАСА 2013/14 курсева - I година

Све информације у вези са ОАСА 2013/14 курсевима – I година:

Филтер