УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, БЕОГРАД
  • en
  • sr

Редовни професор

Департман за архитектуру

Број кабинета: 248

Ужа научна област:
геометрија архитектонске форме

Области истраживања:
архитектонска геометрија; примењена математика

Љиљана Петрушевски (1951), након завршених студија на Математичком факултету Универзитета у Београду (1974), магистрирала (1983) и докторирала (1986) на истом факултету. Боравила је један семестар на Московском државном универзитету (МГУ) 1983. године где је започела рад на изради своје докторске дисертације.

Аутор је већег броја радова објављених у научним часописима националног (7) и међународног (8) значаја, у зборницима радова са научних скупова (15) и поглавља у монографијама (13).

Континуирано је учесник научно-истраживачких пројеката (9) финансираних од стране Министарства за просвету и науку Републике Србије у оквиру којих се бави применом математике у области архитектуре и урбанизма. Увела је више нових области, наставних предмета и метода у наставни процес. Учествовала је у комисијама за оцену теме и за оцену и одбрану магистарских теза (6) и докторских дисертација (5).