УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Client: Модул 5 – Статика конструкција 1 Date: 10/07/2013 Кључне речи:

Модул 5 – Статика конструкција 1

План рада

НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
МОДУЛ 5 – Статика конструкција 1: Курс 5.2. – Принципи конструисања архитектонских објеката

ГОДИНА СТУДИЈА:
I година – 2. семестар Основних академских студија Архитектура – 2013/14.

БРОЈ КРЕДИТА: 3 ЕСПБ

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА НАСТАВЕ:
Према распореду за 2013/14.

ТЕРМИН ОДРЖАВАЊА ИСПИТА:
Према терминском плану за 2013/14.

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА КОЛОКВИЈУМА:
Седме и тринаесте недеље семестра.

НАСТАВНИК:
др Милан Глишић, редовни професор

САРАДНИЦИ У НАСТАВИ:
мр Саша Ђорђевић, асистент
мр Љиљана Арсић Паљић, асистент
мр Александра Ненадовић, асистент
арх. Јефто Терзовић, асистент
арх. Миодраг Грбић, асистент

БРОЈ КАБИНЕТА: 247

ВРЕМЕ ЗА КОНСУЛТАЦИЈЕ са студентима (једном недељно два сата):
По договору са студентима.

ТЕЛЕФОН: +381 11

ЕМАИЛ:
glisic.milan@gmail.com

Упутство

ЦИЉЕВИ И ПРИСТУП НАСТАВИ:
Упознавање студената са принципима конструисања архитектонских објеката, приступом, системима и начинима формирања конструктивних склопова кроз препознавање и формирање статичких шема на конкретним примерима објеката, савладавање анализе оптерећења и упознавање са статички неодређеним носачима (континуалним носачима) са прорачуном статичких утицаја.

САДРЖАЈ НАСТАВЕ:
Оптерећења конструкција;
Елементи кострукција;
Таванице изведене од армираног бетона;
Степеништа;
Стубови и зидови у армираном бетону;
Темељи;
Континуални носачи – симетрични носачи – анвелопе;
Челичне кострукције;
Дрвене конструкције.

МЕТОД ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ:
Предавања и вежбе.

Интерактивни портфолио ОАСА 2013/14 курсева - I година

Све информације у вези са ОАСА 2013/14 курсевима – I година:

Филтер