UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr

Team Categories Asistent

 • Sava Knežević, dipl. lik. umet.

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 12/04/2019
 • Ana Kontić

  By Arhitektonski fakultet on 05/03/2018
  Departman za arhitektonske tehnologije
 • Nemanja Kordić

  By Arhitektonski fakultet on 01/02/2016
 • Miloš Kostić

  By Arhitektonski fakultet on 02/11/2017
  Departman za arhitekturu Broj kabineta: 349 Uža naučna oblast: arhitektonsko projektovanje Oblasti istraživanja: metodologija arhitektonskog projektovanja i teorija arhitekture Miloš Kostić (1990) je završio Osnovne akademske i Master akademske studije Arhitektura na Univerzitetu u Beogradu – Arhitektonskom fakultetu, gde upisuje doktorske akademske studije 2014.godine. Aktivno učestvuje u nastavi na Departmanu za Arhitekturu Univerziteta u Beogradu – Arhitektonskog fakulteta od 2013. […]
 • dr Irena Kuletin Ćulafić

  By Arhitektonski fakultet on 13/10/2013
 • Ivana Lovrinčević, mast.inž.arh.

  By Arhitektonski fakultet on 17/11/2016
 • Damjana Lojaničić, mast.inž.arh.

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 22/11/2018
 • Nevena Lukić

  By Arhitektonski fakultet on 02/11/2017
 • arh. Jelena Marić

  By Arhitektonski fakultet on 08/09/2014
 • Nikola Macut

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 01/10/2015
  Departman za arhitektonske tehnologije Broj kabineta: 350 Uža naučna oblast: arhitektonske konstrukcije, materijali i fizika zgrada Oblasti istraživanja: arhitektonske konstrukcije, materijali i fizika zgrada, rekonstrukcija i sanacija stambenih objekata Nikola Macut (Beograd, 1989), nakon završenih Osnovnih akademskih studija i Master akademskih studija na Univerzitetu u Beogradu – Arhitektonskom fakultetu, upisao je Doktorske akademske studije (2013). Trenutno pohađa treću godinu i […]
 • Mila Mojsilović, mast.inž.arh.

  By Arhitektonski fakultet on 17/11/2016
 • Darko Pavićević, mast.inž.arh.

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 01/10/2015
  Departman za arhitektonske tehnologije Broj kabineta: 347a Uža naučna oblast: arhitektonsko konstrukterstvo Oblasti istraživanja: arhitektonsko konstrukterstvo Darko Pavićević, rođen je u Gornjem Milanovcu 1991. godine, gde završava osnovno obrazovanje, srednju građevinsku školu završava u Čačku, na odseku Građevinarstvo i geodezija. Na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu završava osnovne akademske studije sa prosečnom ocenom 9,15, kao i master akademske studije (smer: […]
 • Milica Petrović

  By Arhitektonski fakultet on 02/11/2017
  Departman za arhitektonske tehnologije Broj kabineta: 247 Uža naučna oblast: arhitektonsko konstrukterstvo i konstruktivni sistemi Oblasti istraživanja: principi projektovanja konstruktivnih sklopova Milica Petrović (1993) je diplomirala na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (2016), nakon čega je upisala Doktorske akademske studije na matičnom fakultetu sa ciljem da nastavi istraživanje na temu projektovanja konstrukcija od drvenih štapova. Tokom školovanja radila je kao […]
 • Filip Petrović, mast.inž.arh

  By Arhitektonski fakultet on 17/11/2016
 • Mladen Pešić, mast.inž.arh.

  By Arhitektonski fakultet on 17/11/2016
 • Dušan Popović, mast.inž.arh

  By Arhitektonski fakultet on 02/03/2016
  Departman za arhitekturu Broj kabineta: 341 Uža naučna oblast: vizuelne komunikacije i arhitektonska grafika Oblasti istraživanja: vizuelne komunikacije i arhitektonska grafika; arhitektura i film; arhitektura i scenografija Dušan Popović je rođen 1991. godine u Loznici. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Krupnju. Osnovne akademske studije arhitekture završio je 2013. godine na Univerzitetu u Beogradu – Arhitektonskom fakultetu, a potom […]
 • Nikola Popović, inž.arh.

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 22/11/2018
 • Jelena Basta, mast.inž.arh.

  By Arhitektonski fakultet on 17/11/2016
 • Dijana Savanović, mast.inž.arh.

  By Arhitektonski fakultet on 02/11/2017
  Departman za arhitektonske tehnologije Broj kabineta: 215 Uža naučna oblast: arhitektonske tehnologije Oblasti istraživanja: arhitektonske tehnologije, primena membranskih sistema u projektima obnove graditeljskog nasleđa Dijana Savanović (1991) završila je Osnovne akademske studije (2013) sa prosečnom ocenom 9.14/10 i Master akademske studije (2015) na Departmanu za arhitektonske tehnologije sa prosečnom ocenom 9,93/10 na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Diplomirala je ocenom […]
 • Danira Sovilj, mast.inž.arh.

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 01/10/2015
  Departman za arhitekturu Broj kabineta: 341 Uža naučna oblast: vizuelne komunikacije i arhitektonska grafika Oblasti istraživanja: vizuelne komunikacije i arhitektonska grafika; komunikacija u arhitekturi Danira M. Sovilj rođena je u Kninu (Hrvatska) 1990. godine. Osnovnu i srednju (Umetnička škola, smer grafički dizajn) školu završava u Kraljevu. Na Univerzitetu u Beogradu – Arhitektonskom fakultetu završava osnovne akademske studije 2012. godine sa […]