UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Lab 5: Laboratorija arhitektonskog prostora – Forma, funkcija i materijalizacija

Ilustracija

Naziv Laboratorije:

Laboratorija arhitektonskog prostora –  Forma, funkcija i materijalizacija


Rukovodilac Laboratorije:

 

 

Dr Jelena Ivanović Šekularac, redovni profesor
Rukovodilac
Email: jelenais@arh.bg.ac.rs


Istraživači:

 

dr Nenad Šekularac, redovni profesor

Neda Sokolović, asistent

Ana Kontić, asistent

Nikola Macut, doktorand

 

 


Osposobljavanje istraživača za naučnoistraživački rad i rešavanje praktičnih i stručnih problema u oblasti arhitektonskih konstrukcija i materijalizacije arhitektonskog prostora izuzetno je važno. Istraživači će se baviti uticajem konstruktivnog rešenja i materijalizacije arhitektonskog prostora na arhitektonsko delo, kao i uticajem forme i funkcije arhitektonskog objekta na odabir konstruktivnog rešenja i materijalizaciju arhitektonskog prostora. Cilj istraživanja u ovoj laboratoriji je postizanje naučnih sposobnosti, kritičkog mišljenja, akademskih veština iz oblasti arhitektonskih konstrukcija, materijala i fizike zgrada i razvoj kreativnih sposobnosti istraživača i njegovo ovladavanje specifičnim praktičnim veštinama. Istraživanje će formirati metodološki okvir teorijskih i praktičnih saznanja i to kroz istraživačke projekte u polju tehničkotehnoloških nauka, a kroz konkretan predmet istraživanja u oblasti arhitektonskih tehnologija. Ishod rada u ovoj laboratoriji predstavlja sticanje sposobnosti istraživača za implementaciju svih stečenih teorijskih i praktičnih znanja na određeni zadatak i konkretne probleme kojima se bavi u ovom istraživanju i koja su neophodna u cilju daljeg uspešnog naučnog rada, a odnose se na materijalizaciju arhitektonskog prostora.