UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Ilustracija

Naziv Laboratorije:

Laboratorija za urbane studije – Gradski eksperiment


Rukovodilac Laboratorije:

 

Dr Vladimir Mihajlov, vanredni profesor
Rukovodilac
Email: vladimir.mihajlov@arh.bg.ac.rs


Istraživači:

 

Dr Aleksandra Stupar, redovni profesor

Dr Ivan Simić, docent

Aleksandar Grujičić, asistent

Milja Mladenović, student doktorskih studija


Gradski eksperiment – Laboratorija za urbane studije predstavlja širu platformu koja posmatra grad kao eksperiment in vivo. Istražuju se varijable i međuzavisnosti koje utiču na strukturu grada i njegov krajnji rezultat: a) veze između fizičkog i društveno ekonomskog fenomena u gradu; b) međuzavisnosti u vezi sa planiranjem, projektovanjem i regulativom u prostoru, sa naglaskom na razumevanju različitih interesa, znanja i logike delovanja učesnika u proizvodnji prostora; v) tumačenje i primena teorija razvijenih u okviru različitih nauka: filozofije, antopologije, sociologije, psihologije, geografije, ekonomije, ekologije; g) kompleksnost, adaptivnost i otpornost socioekoloških sisitema; d) vizionarske zamisli u okviru kojih su razvijene brojne zanimljive ideje koje su transformisale naučni i politički pogled na gradove i njihovu strukturu. Laboratorija služi kao platforma za razvoj naučnih i fundraising projekata, ali predstavlja i osnovu za izradu projekata istraživanja u kojima studenti doktorskih studija definišu svoje teme i testiraju doktorske teze.