UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Lab 19: Laboratorija za regeneraciju stvorenih vrednosti u ruralnim sredinama

Ilustracija

Naziv Laboratorije:

Laboratorija za regeneraciju stvorenih vrednosti u ruralnim prostorima


Rukovodilac Laboratorije:

 

Dr Aleksandar Videnović, vanredni profesor
Rukovodilac
Email: viden@arh.bg.ac.rs


Istraživači:

 

Ivan Rašković, redovni profesor

Mr Milan Vujović, redovni profesor

Dr Danijela Milovanović Rodić, docent

Dr Miloš Aranđelović, naučni saradnik


Istraživačka laboratorija usmerena je u pravcu reagovanja na realno problematično opšte stanje ruralnih prostora, i teži da kroz sintetizovanje oblasti koje čine arhitektonsko – urbanističko delovanje: intelektualno osmišljavanje i metodološka realizacija, usmeri reakciju nauke i struke na konkretne artefakte u seoskom prostoru, koji su u funkcionalnom i egzistencijalnom problemu, i predstavljaju paradigme nepovoljnog stanja i tendencija koje bi trebalo zaustaviti i preokrenuti. Laboratorija bi istraživala stvaranje matrice delovanja na konkretnim modelima u ruralnim naseljima, na izgađenim sadržajima pretežno javnog karaktera. U pitanju je osmišljavanje pristupa rekultivisanju napuštenih, nekorišćenih, a ambijentalno i bonitetno vrednih zatvorenih i otvorenih sadržaja, njihova prenamena, adaptacija, sanacija i dizajniranje, sa predumišljajem o realizovanju takvih intervencija kao pokaznom primeru u duhu dobre prakse i ugleda, za dalje postupanje u obnovi seoskih naselja.