УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Ilustracija

Назив Лабораторије:

Vital Places Lab – Истраживачка лабораторија: Витална места


Руководилац Лабораторије:

 

Др Јелена Живковић, ванредни професор
Руководилац
Емаил: jelena.zivkovic@arh.bg.ac.rs

 

Др Ана Никезић, ванредни професор
Руководилац
Емаил: ana.nikezic@arh.bg.ac.rs


Истраживачи:

 

Др Зоран Ђукановић, ванредни професор

Др Ксенија Лаловић, ванредни професор

Др Марија Цветковић, асистент

Ана Зорић, асистент

Анђела Карабашевић, истраживач приправник

Вања Спасеновић, асистент


Лабораторија се бави истраживањем односа квалитета живота у граду и дизајна грађеног окружења. Грађено окружење се сагледава као материјални, просторни и културни производ људског рада који делује као физички, функционални и симболички оквир живота, и који се, као такав, прихвата, оспорава, преиспитује и прилагођава различитим људским жељама, потребама и интересима. Полазећи од концептуализације урбаног простора као релацијског, друштвено произведеног и праксом присвојеног и живљеног, и усвајањем еколошке и плуралистичке перспективе у разматрању урбаног живота, афирмише се мултискаларни и интердисциплинарни приступ истраживању односа између човека, природе, друштва и простора. Посебна пажња се посвећује питањима: а) односа урбане форме и природе; б) плурализма употребе и значења урбаног простора, в) карактеристика урбаног окружења као фактора квалитета живота; г) односа својстава урбаног простора и његове употребе, перцепције и доживљаја; д) урбаног активизма и стварања места: оспоравања и присвајања јавних простора, као и оживљавања и доместификације запуштених и напуштених градских простора. Примењују се различити методолошки приступи и истраживачке стратегије, као и традиционалне и експерименталне методе, како би се идентификовали фактори и испитивали елементи, структуре и процеси у грађеном окружењу који доприносе урбаној виталности, здрављу екосистема и благостању људи. Стечено знање се користи као основ за унапређење едукативног процеса и праксе у домену архитектуре и урбаног дизајна, у циљу формирања одговорног окружења које ће бити боље за људе, природу и друштво.