UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Naziv i akronim projekta:

Enhancing of Heritage Awareness and Sustainability of Built Environment in Architectural and Urban Design Higher Education (HERSUS)


Program i izvor finansiranja:

 

ERASMUS +, KA2: Saradnja za inovacije i razmenu dobrih praksi; Strateška partnerstva u oblasti visokog obrazovanja


Veb adresa:

 


Period realizacije projekta:

 

Novembar 2020 – Avgust 2023


Rukovodilac projekta:

 

Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski fakultet


Partneri na projektu:

 

IUAV University of Venice, University of Cyprus, Aristotle University of Thessaloniki, Universidad de Sevilla – UNESCO Chair CREhAR


Tim Univerziteta u Beogradu – Arhitektonskog fakulteta:

 

Dr Vladan Djokić, redovni profesor

Rukovodilac projekta, Predsednik programskog odbora

 

Dr Ana Radivojević, redovni profesor

Dr Ana Nikezić, vanredni profesor

Naučni koordinator

Dr Nataša Ćuković Ignjatović, vanredni profesor

Dr Jelena Živković, vanredni profesor

Dr Milica Milojević, docent

Menadžer za kontrolu kvaliteta

Dr Jelena Ristić Trajković, docent

Menadžer za kontrolu kvaliteta

Aleksandra Milovanović, istraživač pripravnik

Menadžer za diseminaciju i komunikaciju

Tamara Popović, istraživač pripravnik

Dr Aleksandra Đorđević, asistent

Menadžer za diseminaciju i komunikaciju

Dr Mladen Pešić, asistent

Menadžer za diseminaciju i komunikaciju

Dr Bojana Stanković, asistent

Nevena Lukić, asistent

Ana Zorić, asistent

Menadžer za diseminaciju i komunikaciju

Svetlana Tolić, Finansijski menadžer


Fokus HERSUS projekta je na društvenoj i obrazovnoj vrednosti evropskog kulturnog nasleđa, odnosno na unapređenju i testiranju inovativnih nastavnih praksi u oblasti održivosti i nasleđa. Kroz razvoj novih participativnih i interkulturalnih pristupa nasleđu, projekat ima za cilj da osnaži mlade profesionalce znanjem i kompetencijama koje su im potrebne za uspeh u visokokvalifikovanim zanimanjima. Primarni cilj projekta je kreiranje i implementacija novih inovativnih kurseva, grupe kurseva i vannastavnih aktivnosti, u okviru postojećih master studijskih programa, koji su tematski zasnovani na kritičkom pitanju odnosa održive urbane agende, i urbanog i arhitektonskog nasleđa. U tom smislu, HERSUS ima za cilj (1) da unapredi postojeće studijske programe na master nivou studija i (2) da postigne stabilan i održiv obrazovni okvir komplementaran globalno utvrđenim ciljevima u oblasti arhitektonskog i urbanističkog obrazovanja.

 

HERSUS konzorcijum se sastoji od pet visokoškolskih ustanova iz Srbije, Italije, Kipra, Grčke i Španije, koje će zajedno raditi na osmišljavanju i razvoju kurseva i njihovoj distribuciji kroz međunarodne obuke za nastavnike, radionice za studente i zajednički izgrađenu digitalnu platformu za deljenje procesa istraživanja i rezultata (HERSUS Sharing Platform). Projekat uključuje aktivnosti saradnje između istraživačkog sektora, i privatnog i javnog sektora, koje su usmerene na lokalnu i regionalnu podršku u cilju unapređenja saradnje u visokom obrazovanju. Istraživači na projektu radiće u tri ekspertska tima: REconstructionREuse i REsilience. Uspostavljanjem ekspertskih istraživačkih grupa, projekat ima za cilj da analizira teme od značaja za modernizaciju i razvoj visokog obrazovanja u oblasti arhitektonskog i urbanističkog projektovanja.

 

Rezultati HERSUS projekta se očekuju u okviru pet polja na kojima se ujedno i zasniva koncept projekta:

  • Istraživanje i delovanje: Analitička, procesna i problemska istraživanja koja će imati za rezultat (a) Publikaciju analize dobrih praksi u predmetnoj oblasti, (b) Studiju o sprovedenom upitniku o aktuelnim pitanjima i stanjem u predmetnoj oblasti, i (c) Studiju o osnovnim načelima za učenje planiranja i projektovanja održive građene sredine, i zaštite i ponovne upotrebe nasleđa,
  • Dizajn i razvoj: Koncipiranje novih i inovativnih nastavnih planova i programa za urbanističke i arhitektonske škole u Evropi,
  • Informisanje: Podizanje svesti o važnosti tematskih okvira održivosti i nasleđa uz diseminaciju rezultata na nacionalnom i međunarodnom nivou, i kreiranje HERSUS digitalne, javno dostupne platforme za deljenje procesa istraživanja i rezultata,
  • Umrežavanje: Uspostavljanje transnacionalnog strateškog partnerstva između urbanističkih i arhitektonskih škola u Evropi,
  • Obrazovanje i obuka: Organizacija nastavničkih obuka i studentskih radionica kao poligona za testiranje novih kurikuluma.

Ilustracija