UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

serijske publikacije

Godišnjak studentskih radova UB-AF (Student yearbook UB-AF) je rezultat višegodišnje aktivnosti razvijane na Univerzitetu u Beogradu – Arhitektonskom fakultetu i nastao je sa namerom da bude jedan od kanala diseminacije i promocije rezultata nastavnog procesa na studijskim programima osnovnog i master nivoa. Godišnjak je publikacija preglednog karaktera koja na sistematizovan način pruža uvid u teme, pristupe i odgovore na semestralne zadatke. Težnja je da se Godišnjak priređuje na godišnjem nivou arhiviranjem i prezentacijom ispitnih elaborata studenata kako na predmetima tipa studio projekat, tako i ostalim predmetima čija se metodologija zasniva na projektnoj nastavi.

 

© Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet
Sav materijal priređen u Godišnjaku publikovan je u izvornom obliku dostavljenom od autora projekata. Opisi predmeta objavljeni su u skladu sa sadržajem koji je naveden u kurikulumima predmeta.
Godišnjaka sadrži informacije o opštoj strukturi studijskih programa UB–AF i rezultatima nastavnog procesa. Objavljene informacije su u skladu sa aktuelnom strukturom programa. UB–AF zadržava pravo na izmenu strukture programa i rezultata nastavnog procesa, kao i resursa koji predstavljaju njihovu podršku.

Najnovije