UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Naziv i akronim projekta:

Europe Readr – the future of living


Program i izvor finansiranja:

 

Ministarstvo spoljnih poslova Republike Slovenije povodom predsedavanja Savetom Evropske Unije 2021. godine, Nacionalni instituti Evropske Unije za kulturu (EUNIC)


Rukovodeća institucija:

 

Ambasada Republike Slovenije u Beogradu


Partneri na projektu:

 

Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet


Tim Univerziteta u Beogradu – Arhitektonskog fakulteta:

 

Dr Vladan Đokić, redovni profesor

Dr Ana Nikezić, vanredni profesor

Dr Milica Milojević, docent

Dr Jelena Ristić Trajković, docent

Dr Verica Krstić, docent

Dr Anđelka Bnin-Bninski, naučni saradnik

Dr Aleksandra Đorđević, asistent

Dr Mladen Pešić, asistent

Miloš Kostić, asistent

Aleksandra Milovanović, istraživač pripravnik

Miloš Tomić, istraživač pripravnik


Europe Readr (Europe Readr – the future of living / https://www.eunicglobal.eu/news/europe-readr) je projekat iniciran od strane Ministarstva spoljnih poslova Republike Slovenije povodom predstojećeg predsedavanja Slovenije Savetom Evropske unije od jula do kraja decembra 2021. godine. Projekat će biti realizovan u saradnji sa Nacionalnim institutima Evropske unije za kulturu (EUNIC). Cilj projekta je da podstakne kulturu čitanja i kritičko razmišljanje u društvu o budućem životu, da podrži stvaranje javnih prostora za razmenu i debatu o zajedničkim evropskim vrednostima, da otvori dijalog o Evropskom zelenom dogovoru (European Green Deal), održivosti i urbanizmu kroz seriju aktivnosti zasnovanih na međunarodnoj saradnji i kreativnosti.

Laboratorija za morfologiju i tipologiju grada (Morpho-Lab), rukovodioca dr Vladana Đokića, u okviru Centra za istraživačku delatnost Arhitektonskog fakulteta u Beogradu učestvovaće u  jednoj od aktivnosti projekta Europe Readr koja će okupiti veliki broj škola arhitekture iz celog sveta. Mreža arhitektonskih škola i ekspertski timovi radiće u predstojećem periodu na projektovanju i realizaciji paviljona / prostornih instalacija u javnim prostorima koji će imati za cilj da doprinesu ostvarenju ciljeva projekta Europe Readr. Proces projektovanja i realizacije paviljona / prostornih instalacija predviđa uključivanje studenta kroz različite vannastavne aktivnosti (radionice, seminare, konkurse i sl.).

I faza / studentski konkurs za idejno rešenje paviljona / prostorne instalacije

II faza / radionica razrade konkursnih rešenja

III faza / izvođenje i realizacija paviljona / prostorne instalacije u javnom prostoru na teritoriji grada Beograda