UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Naziv i akronim projekta:

Dynamics of placemaking and digitization in Europe´s cities (CA18204 – Dynamics of Placemaking)


Program i izvor finansiranja:

 

COST Action


Period realizacije projekta:

 

Novembar 2019 – Novembar 2023


Tim Univerziteta u Beogradu – Arhitektonskog fakulteta:

 

Dr Aleksandra Đukić, vanredni profesor

MC Member

 

Dr Branislav Antonić, asistent

MC Substitute


Ova akcija će istražiti kako aktivnosti stvaranja mesta (placemaking), poput javne umetnosti, civilnog urbanog dizajna, lokalne proizvodnje znanja preoblikuju i ponovo otkrivaju javni prostor, i poboljšavaju učešće građana u urbanom planiranju i urbanom dizajnu. Stvaranje mesta (placemaking) podrazumeva umnožavanje i fragmentaciju agenata koji oblikuju javno carstvo. Cilj akcije je osnaživanje građana da svojim znanjem, digitalizacijom i određivanjem mesta daju svoj doprinos različitim načinima tumačenja lokalnih identiteta u evropskim gradovima. Dodata vrednost digitalizacije – koja se ovde podrazumeva u osnovi kao neprekidni proces pretvaranja bilo koje vrste podataka iz analognog u digitalni format biće analizirana na načine na koje to utiče na urbano izrađivanje mesta proučavajući urbano stvaranje mesta i digitalne prakse različitih lokalnih zajednica širom evropskih gradova, i u tom smislu ova akcija će razumeti i analizirati,

  • Uticaj digitalizacije na uobičajene prakse izrade mesta u urbanim lokalnim zajednicama,
  • Promenljive procese lokalnog znanja građana o stvaranju mesta,
  • Uticaj digitalizacije na upravljanje lokalnim četvrtima i zajedničko stvaranje javnog prostora od strane različitih društvenih aktera.

Oslanjajući se na nedavne teorijske uvide koji ukazuju na važnost stvaranja mesta, širenja znanja građana i šire primene digitalizacije i digitalne komunikacije, Akcija pokušava da razvije nove metode za proučavanje i upoređivanje efekata širenja lokalnog urbanog znanja izvan kulturnih i društvenih granica. Čineći to, razvija evropsko urbano istraživanje i teoretski i metodološki pronalazeći načine za usmeravanje rezultata u šire procese urbanog planiranja i upravljanja.

Ilustracija