UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Naziv i akronim projekta:

European Middle Class Mass Housing (CA18137 – MCMH)


Program i izvor finansiranja:

 

COST Action


Veb adresa:

 


Period realizacije projekta:

 

April 2019 – April 2023


Tim Univerziteta u Beogradu – Arhitektonskog fakulteta:

 

Dr Marija Milinković, docent

ITC Conference Grant Manager, MC Member

 

Dr Milica Milojević, docent

MC Substitute

 

Dr Anđelka Bnin Bninski, naučni saradnik

Member of WG2 Development of a specific set of concepts for MCMH analyses

 

Dalia Dukanac, asistent

Member of WG1 Documenting the MCMH

Member of WG2 Development of a specific set of concepts for MCMH analyses


Glavni izazov ove COST akcije je stvaranje transnacionalne mreže koja okuplja evropske istraživače koji izvode studije o masovnom stanovanju srednje klase (MCMH) izgrađenim u Evropi od 1950-ih. Ova mreža će omogućiti razvoj novih naučnih pristupa diskusijom, testiranjem i studija slučaja i njihovih različitih metodologija i perspektiva. MCMH je generalno potcenjen u urbanim i arhitektonskim studijama i dalje postoji nedostatak uporedne analize i globalnih perspektiva. Broj transnacionalnih publikacija i naučnih skupova je takođe oskudan. Ukrštanjem različitih pristupa usredsređenih na arhitekturu, urbanizam, planiranje, javne politike, istoriju, sociologiju nastaće novi koncepti i metodologije. Stoga, cilj akcije je da stvori šire razumevanje o MCMH, produbljujući tekuća istraživanja i fokusirajući se na postojeće studije slučaja. Trenutne metodologije, istraživanja i kontekstualizacija omogućavaju početno mapiranje relevantnih studija slučaja, njihovog različitog stepena elastičnosti i načina na koji su prilagođeni trenutnim (urbanim i socijalnim) uslovima. Namenjen je razvoju znanja o interakciji između prostornih oblika, ponašanja i zadovoljstva i kombinovanju metodologija arhitektonskih i socijalnih analiza.

Ilustracija