УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Назив и акроним пројекта:

European Middle Class Mass Housing (CA18137 – MCMH)


Програм и извор финансирања:

 

COST Action


Веб адреса:

 


Период реализације пројекта:

 

Април 2019 – Април 2023


Тим Универзитета у Београду – Архитектонског факултета:

 

Др Марија Милинковић, доцент

ITC Conference Grant Manager, MC Member

 

Др Милица Милојевић, доцент

MC Substitute

 

Др Анђелка Бнин Бнински, научни сарадник

Member of WG2 Development of a specific set of concepts for MCMH analyses

 

Далиа Дуканац, асистент

Member of WG1 Documenting the MCMH

Member of WG2 Development of a specific set of concepts for MCMH analyses


Главни изазов ове COST акције је стварање транснационалне мреже која окупља европске истраживаче који изводе студије о масовном становању средње класе (MCMH) изграђеним у Европи од 1950-их. Ова мрежа ће омогућити развој нових научних приступа дискусијом, тестирањем и студија случаја и њихових различитих методологија и перспектива. MCMH је генерално потцењен у урбаним и архитектонским студијама и даље постоји недостатак упоредне анализе и глобалних перспектива. Број транснационалних публикација и научних скупова је такође оскудан. Укрштањем различитих приступа усредсређених на архитектуру, урбанизам, планирање, јавне политике, историју, социологију настаће нови концепти и методологије. Стога, циљ акције је да створи шире разумевање о MCMH, продубљујући текућа истраживања и фокусирајуц́и се на постојеће студије случаја. Тренутне методологије, истраживања и контекстуализација омогућавају почетно мапирање релевантних студија случаја, њиховог различитог степена еластичности и начина на који су прилагођени тренутним (урбаним и социјалним) условима. Намењен је развоју знања о интеракцији између просторних облика, понашања и задовољства и комбиновању методологија архитектонских и социјалних анализа.

Ilustracija