UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Naziv i akronim projekta:

Writing Urban Places. New Narratives of the European City (CA18126 – Writing Urban Places)


Program i izvor finansiranja:

 

COST Action


Period realizacije projekta:

 

Mart 2019 – Mart 2023


Tim Univerziteta u Beogradu – Arhitektonskog fakulteta:

 

Dr Jelena Ristić Trajković, docent

MC Member

 

Dr Verica Krstić, docent

MC Substitute

 

Dr Vladan Đokić, redovni profesor

Researcher


Writing Urban Places predlaže inovativno istraživanje i primenu procesa za razvoj ljudskog razumevanja zajednica, njihovog društva i situiranosti, narativnim metodama. Posebno se fokusira na potencijal narativnih metoda za urbani razvoj u evropskim gradovima srednje veličine. Prepoznavanjem vrednosti lokalnih urbanih narativa – priča bogatih informacijama u vezi sa socijalno-prostornim praksama, percepcijama i očekivanjima građana – Akcija ima za cilj da artikuliše niz konkretnih književnih sredstava u mnoštvu prostornih disciplina; objedinjavanje naučnih istraživanja u oblastima književnih studija, urbanizma i arhitekture; i pozicioniranje ovog znanja naspram progresivnih politika ponovnog razvoja koje se sprovode u srednjim gradovima u Evropi.

Akcija definiše tri tematska cilja koja želi da istraži teoretski, kao i studije slučaja. 1) smislenost: pružanje mogućnost lokalnim zajednicama i profesionalcima da poboljšaju svoje razumevanje izgrađenog okruženja; 2). prisvajanje: osnaživanje zajednica unapređivanjem njihove sposobnosti da projektuju svoja osećanja na izgrađeno okruženje. 3). integracija: nuđenje konkretnih alata i metoda za izgradnju zajedničkih osnova među zajednicama, na osnovu odnosa smisla i prisvajanja njihovog izgrađenog okruženja.

Zasnovana na robusnoj istraživačkoj tradiciji u ovim oblastima, COST akcija okuplja solidno iskustvo u povezivanju književnog i izgrađenog i nudi neophodnu naučnu podlogu za procenu savremenog grada, istovremeno negujući i poboljšavajući specifičnost lokalnih urbanih kultura u Evropski kontekst.

Ilustracija