UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Naziv i akronim projekta:

Implementing nature based solutions for creating a resourceful circular city (CA17133 – CIRCULAR CITY)


Program i izvor finansiranja:

 

COST Action


Veb adresa:

 


Period realizacije projekta:

 

Oktobar 2018 – Oktobar 2022


Tim Univerziteta u Beogradu – Arhitektonskog fakulteta:

 

Dr Verica Krstić, docent

MC Substitute

 

Dr Jelena Ristić Trajković, docent

Researcher, Member of WG1 Built environment

 

Dr Vladan Đokić, docent

Researcher


Iscrpljivanje prirodnih resursa, klimatske promene i degradacija ekosistema izazovi su sa kojima se susreću gradovi širom sveta. Da bismo se suočili sa tim izazovima, neophodno je transformisati naše gradove u održive sisteme koristeći holistički pristup. Jedan od elemenata u postizanju ove tranzicije je primena rešenja zasnovanih na prirodi (NBS). Oni mogu pružiti čitav niz usluga ekosistema korisnih za urbanu biosferu kao što su regulacija mikro-klime, sprečavanje poplava, tretman vode, snabdevanje hranom i još mnogo toga. Međutim, većina NBS se primenjuje u samo jednu svrhu. Usvajanje koncepta kružne ekonomije kombinovanjem različitih vrsta usluga i vraćanjem resursa u grad povećalo bi koristi od gradskih područja. Ova COST akcija ima za cilj uspostavljanje mreže koja testira hipotezu da: „Sistem kružnog toka koji primenjuje NBS za upravljanje hranljivim sastojcima i resursima u urbanoj biosferi dovodi do elastičnog, održivog i zdravog urbanog okruženja“. Da bi se rešio ovaj izazov, pet radnih grupa daju svoj doprinos u zatvaranju ciklusa resursa u urbanoj biosferi. Pet RG će se baviti izgrađenim okruženjem, urbanom vodom, obnavljanjem resursa, urbanom poljoprivredom i alatima za transformaciju koji povezuju teme RG i socijalno-ekonomske uticaje.

Ilustracija