УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Назив и акроним пројекта:

European Network for Environmental Citizenship (CA16229 – ENEC)


Програм и извор финансирања:

 

COST Action


Веб адреса:

 


Период реализације пројекта:

 

Октобар 2017 – Октобар 2021


Тим Универзитета у Београду – Архитектонског факултета:

 

Др Владан Ђокић, редовни професор

MC Substitute


Европска мрежа за еколошко грађанство (ENEC) има за циљ да побољша разумевање и процену еколошког грађанства у европским друштвима и земљама учесницама. Еколошко грађанство је кључни фактор у стратегији раста ЕУ (Европа 2020) и њеној визији за одрживи развој, зелену и економију циклуса и нискокарбонско друштво (мапа пута 2050). Интегрисана мрежа акције умањиће баријере између људских, економских, социјалних, политичких и наука о животној средини умножавајући знање, стручност, истраживање и увиде различитих заинтересованих страна (истраживача, научника, наставника, практичара, политичких званичника, невладиних организација итд.) везано за еколошко грађанство. Биће усредсређене на различите димензије формалног и неформалног образовања на макро и микро нивоу које би могле довести до еколошког грађанства. Развојем националне, европске и међународне сарадње ENEC ће побољшати научно знање и пажњу ка грађанском окружењу. Очекивани резултати укључују: а) стварање веб странице, б) базу података о научним мерама и интервенцијама заснованим на доказима који циљају грађанство у животној средини, ц) омогућавање школа за научно усавршавање, краткорочне научне мисије, конференције и д) ширење колаборативних радних радова, научних извештаја, зборника радова, академских публикација, докумената о политикама и препорукама и уређене књиге о грађанском окружењу. Акција ће конципирати и уоквирити еколошко грађанство и развити нове истраживачке парадигме и метрике за процену еколошког грађанства. Биће истакнути и промовисани добри примери и најбоље образовне праксе који воде ка проеколошким ставовима, понашању и вредностима. Предложиће се мере и препоруке политике. Акција ће служити као средство за дефрагментацију знања и стручности из грађанског грађанства.

Ilustracija