UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Naziv i akronim projekta:

Indoor living space improvement: Smart Habitat for the Elderly (CA16226 – SHELD-ON)


Program i izvor finansiranja:

 

COST Action


Veb adresa:

 


Period realizacije projekta:

 

Oktobar 2017 – Oktobar 2021


Tim Univerziteta u Beogradu – Arhitektonskog fakulteta:

 

Dr Vladan Đokić, redovni profesor

MC Member, Member of WG3 Healthcare, Member of WG4 Solutions for Ageing Well at Home, in the Community and at Work

 

Dr Jelena Ristić Trajković, docent

MC Substitute, Member of WG3 Healthcare, Member of WG4 Solutions for Ageing Well at Home, in the Community and at Work

Dr Verica Krstić, docent

Researcher

Dr Ana Nikezić, vanredni profesor

Researcher

Dr Milena Kordić, docent

Researcher


Do 2050. godine očekuje se da će broj ljudi u EU starijih od 65 i više godina porasti za 70%, a broj ljudi starijih od 80 godina za 170%, što će povećati potražnju i troškove zdravstvene zaštite. Integrisanje ICT rešenja, zajedno sa poboljšanim dizajna objekata, omogućiće nam da živimo kod kuće i da duže ostanemo aktivni i produktivni uprkos kognitivnim ili fizičkim preprekama. Poboljšanje pristupačnosti, funkcionalnosti i bezbednosti kod kuće, na poslu i u društvu uopšte zahteva kombinovanje mnogih disciplina kako bi se razvila rešenja koja integrišu IKT, ergonomiju, zdravstvenu zaštitu (psihološku i fizičku), izgradnju i dizajn zajednice.

Sektor nameštaja igra neverovatno važnu ulogu. Ne samo da je to kritični deo evropske ekonomije, već takođe može značajno poboljšati pristupačnost izgrađenog okruženja za starije osobe integrišući IKT rešenja, ergonomski dizajn i u potpunosti uzimajući u obzir zdravstvene potrebe starih.

SHELD-ON COST je naučna i tehnološka mreža u kojoj relevantni akteri iz akademskog, istraživačkog i industrijskog sektora koriste mrežne alate i aktivnosti za rešavanje izazova starenja stanovništva sa kojima se suočava Evropa, pomažući u smanjenju suvišnosti u naporima RDI-a, osiguravajući da se rešenja razvijaju u okviru šireg skupa stručnosti i pomognu u usavršavanju napora različitih grupa istraživača.

SHELD-ON ima za cilj da podstakne razmenu znanja i razvoj zajedničkog programa istraživanja u smislu dizajna i razvoja multifunkcionalnih unutrašnjih prostora kako bi se udovoljilo zahtevima evropskog starenja stanovništva, istovremeno promovišući zdravo i sigurno starenje.

Ilustracija