UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Redovni profesor

Departman za urbanizam

Broj kabineta: 343

Uža naučna oblast:
urbanizam i prostorno planiranje

Oblasti istraživanja:
urbanističko projektovanje i planiranje; urbana morfologija

Vladan Đokić (1963) je, nakon završenih studija na Univerzitetu u Beogradu – Arhitektonskom fakultetu (1988), magistrirao na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta Južne Kalifornije (University of Southern California, School of Architecture) u Los Anđelesu (1991) i doktorirao na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (1998). Gostujući je profesor na Arhitektonsko-građevinskom fakultetu u Banja Luci i Arhitektonskom fakultetu u Podgorici.

Profesionalno angažovanje usmereno je na urbanističko projektovanje i planiranje i urbanu morfologiju. Kao ekspert za urbanističko planiranje, bio je angažovan od strane UNDP-a na projektu Obuke kadrova u opštinama Južne Srbije (2002-2003); GTZ – Nemačke organizacije za tehničku saradnju na projektu Reforme katastra nepokretnosti u Srbiji (2002-2006) i FAO na izradi Strategije komasacije u Republici Srbiji, u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (2006-2007).

Objavio je više knjiga i publikacija: Urbana morfologija: grad i gradski trg (2004), Primorski grad u tranziciji (2005, sa Milić, V. A.), Prestonica Beograd (2006, sa Milić, V. A.), Urbana tipologija: gradski trg u Srbiji (2009), Teorija arhitekture i urbanizma (2010, sa Bojanić, P.), Misliti grad (2011, sa Bojanić, P.), Dijalozi sa arhitektama (2011, sa Bojanić, P.), Arhitektura kao gest (2012, sa Bojanić, P.). Od osnivanja 2009. godine, glavni je i odgovorni urednik međunarodnog naučnog časopisa iz oblasti arhitekture i urbanizma Serbian Architectural Journal (SAJ).

Dobitnik je brojnih nagrada na međunarodnim arhitektonsko-urbanističkim konkursima i priznanja u praksi.

Izlagao je na međunarodnim izložbama: Serbia New Efforts / Srbija – Novi napori, 10. međunarodna izložba arhitekture, Venecijanski bijenale, Venecija, Italija, 2006; The Urban Reconstruction of the Danube Coastal Side In Central Belgrade Area, ECTP konferencija i izložba, Dablin, Irska, 2008.

https://raf.arh.bg.ac.rs/browse?type=author&value=Djoki%C4%87%2C+Vladan