UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Asistent

Departman za urbanizam

Broj kabineta: 011

Uža naučna oblast:
urbanizam i prostorno planiranje

Oblasti istraživanja:
urbanističko projektovanje i planiranje

Predrag Jovanović (1987) je završio Osnovne akademske studije Arhitekture (2009) i Master akademske studije Arhitektura (2011) sa usmerenjem Urbanizam na Univerzitetu u Beogradu – Arhitektonskom fakultetu, gde je 2015. godine upisao doktorske studije.

Po završetku Master studija angažovan je od strane Arhitektonskog fakulteta na projektu Idejnog, programskog, urbanističko-arhitektonskog rešenja priobalja na desnoj obali reke Save u potezu između Brankovog mosta i ušća Topčiderske reke (2011-2012). Sarađivao je sa dr Zoranom Đukanovićem i dr Jelenom Živković na međunarodnom naučno-istraživačkom projektu Measuring non-measurable koji je realizovan pod pokroviteljstvom Japanske vlade na KEIO univerzitetu u Tokiju, Japan (2012). Od proleća 2015. godine učestvuje u međunarodnom projektu Alghero – Negotin, koji se pod pokroviteljstvom Italijanske ambasade u Beogradu realizuje između lokalnih samouprava grada Algera u Italiji i Negotina u Srbiji.

Od februara 2012. godine aktivno učestvuje u izvođenju nastave kao saradnik-volonter na Arhitektonskom fakultetu. Na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu angažovan je od marta 2015. godine kao saradnik u nastavi na predmetima Osnove urbanizma i Oblikovanje otvorenih gradskih prostora.

Njegov studentski rad Izmaglica – Sistem postepenog otkrivanja, rađen pod mentorstvom dr Vladana Đokića i dr Milice Milojević, objavljen je u publikacijama Kulturni predio Boka Kotorska (autori: dr V. Đokić, dr J. Cvejić, dr S. Lješković Mitrović; 2010), i Gradovi i trgovi Mediterana (autori: dr V. Đokić i dr M. Milojević; 2011), a izlagan je i na izložbama Kulturni predio Boka Kotorska (autori: dr V. Đokić, dr J. Cvejić, dr S. Lješković Mitrović; 2010), i Gradovi i trgovi Mediterana (autori: dr V. Đokić i dr M. Milojević; 2011).

U periodu od januara 2013. godine do decembra 2014. godine bio je honorarno angažovan u arhitektonskom birou P.J. studio na izradi arhitektonsko-urbanističkih projekata. Učestvovao je u izradi konkursnih rešenja Blok 42 (2014), Hotelsko-banjski kompleks na Paliću (2014) i Tri trga (2015).